Jernbane Rovaniemi - Kirkenes

Arbeidet med en jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes startet som et finsk initiativ. Nord-Lapland Regionråd fikk i 2009 et tilskudd på fra det finske kommunaldepartementet for å se på nye utviklingsprosjekter i nord.

Siden den gang har det vært en rekke møter, seminarer og delprosjekter om en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, uten at saken fikk nødvendig gjenklang hos nasjonale myndigheter.

Nasjonal Transportplan av april 2017 bekrefter at Norge kan bistå Finland i arbeidet med en konsekvensutredning av en jernbaneforbindelse mellom Finland og Kirkenes.

Den 17. mai skrev den finske transportministeren Anne Berner til den norske samferdselsministeren Ketil Solvik- Olsen, der hun ønsket å sette denne jernbanesaken på ministrenes dagsorden. Dette også som en del av det finske lederskap i Arktisk Råd. Brevet omfatter også et finsk forslag om en kabel fra Asia via Den Nordlige Sjørute til Europa.

8. juni møttes 40 deltakere fra næringsliv og forvaltning fra norsk og finsk side, for å diskutere hvilke grep som m å tas for å få realisert denne konsekvensutredningen. Også fra finsk side er det en stor optimisme når det gjelder en framtidig jernbaneforbindelse, noe ble hevdet av flere ledere innen transportforvaltning i Lapland fylke. Det ble også understreket at tida nå er inne for å etablere et slikt prosjekt.

En jernbanetilknytning i Nord til det europeiske jernbanenettet vil gi positive utviklingsmuligheter for Norge, som en sentral logistikkaktør i Arktis. Finnmark og Kirkenes vil bli en transporthub i Barentsregionen, da dette vil åpne helt nye transportkorridorer i Barentsregionen. En jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi vil åpne nye muligheter for fiskerinæringen, reiseliv, mineralnæringen, olje/gass og en forventet økning i trafikken langs Den Nordlige Sjørute.

Finland foreslår å lage en konsekvensutredning for en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes. Finnmark Fylkesting slutter seg til dette forslaget, og vil i samarbeid med nasjonale, regionale og lokale myndigheter både på norsk og finsk side, være en aktiv part i dette arbeidet i en realisering av en jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes.

Runar Sjåstad/Bjørn Johansen.