Flyktninger fra Moria leiren

Finnmark Arbeiderparti er glad for at Arbeiderpartiet sentralt åpner for å ta imot mindreårige asylsøkere fra Moria-leiren i Hellas. 

Finnmark Arbeiderparti støtter fullt og helt partiets landsmøtevedtatte flyktninge- og asylpolitikk som går ut på at Norge skal prioritere å ta imot kvoteflyktninger. Det er den mest rettferdige og mest bærekraftige politikken i et langsiktig perspektiv. Vi mener samtidig, at Norge i akutte situasjoner også må kunne åpne for andre asylsøkere. Dagens situasjon i Moria-leiren er en slik akutt situasjon.