LR

Vi skal jobbe for å bli 90 000 Finnmarkinger!

Vi har fått fylket vårt tilbake. Regjeringen holdt sitt løfte. I disse dager tar mange av dere den endelige avgjørelsen om hva dere skal stemme denne gangen. Vi i Arbeiderpartiet i Finnmark håper på din tillit. Min jobb som fylkesrådslederkandidat blir å gjøre oss fortjent til den. Den utfordringen tar jeg med trygghet og stor entusiasme.

Derfor sier vi i Finnmark Arbeiderparti høyt og tydelig nå, rett før velgernes dom: Vi skal sammen skape nye jobber og muligheter i Finnmark. Vi skal markedsføre vår region med et klart mål for øyet: 90 000 Finnmarkinger i 2055. Det er ikke lenge til, og jobben starter dagen etter valget. Det er et hårete mål, men vi har ikke lov å la være å prøve. Hårete mål gjør at vi må tenke annerledes og nytt.

Vi har verdiene og naturressursene, vi har svært flinke folk og vi er viktige både nasjonalt og internasjonalt.

Dette er hovedgrunnene til at jeg valgte å gå tilbake til politikken i mitt hjemfylke fra jobben som direktør i Innovasjon Norge Arktis. Jeg tror vi kan få gjort mye bra for folk i Finnmark de neste fire årene. Årene som ordfører i Sør-Varanger lærte meg hvordan politikken fungerer og hvilke utfordringer kommunene våre møter daglig. Vår dialog med sentrale myndigheter og regjering skal være klar og tydelig og Finnmark skal ha sin plass ved bordet. Vi skal bli hørt og vi skal ha vår del av verdiene. Det skal jeg sørge for. Uansett regjering.

Arbeiderpartiet ønsker å sitte i førersetet i Finnmark når fylket igjen står på egne bein. 

Det er ikke bare rett fram. Ingen enkel jobb. Her trengs erfaring og evnen til å lytte for å finne de gode løsningene. Her er nemlig også konflikter og uenighet.

Igjennom et langt liv i politikken og næringsliv, med et stort hjerte for kulturen, har jeg lært meg en ting: Det går an å bli enige nok. Nok til at vi kan se framover sammen. Jeg vet ikke om noe bedre sted å bruke de erfaringene jeg har gjort meg enn nettopp hjemme i Finnmark.  

Jeg stiller som fylkesrådsleder for Arbeiderpartiet fordi jeg mener at jeg har det som skal til for å delta i dialogen, finne løsningene og aller viktigst: Sette dem ut i livet. Finnmark trenger mer enn noen gang noen som forstår viktigheten av handling. Finnmark er på mange måter i sentrum av Norge.

Den nye utenrikspolitiske situasjonen gjør at Finnmark snakkes om og er et tema hos sentrale myndigheter. Det betyr at Finnmark trenger sterke stemmer. Vi har mange, og jeg mener jeg er en av dem. Finnmark trenger noen fra Finnmark som taler Finnmarks sak, er sterk i forhandlinger og har fokus på hva som er best for Finnmarks utvikling.

Vi var mange som var skeptisk til hvordan Finnmark som eget fylke igjen skulle gå, men etter å ha brukt god tid til å sette meg inn i mulighetene for nye Finnmark er jeg optimist og jeg klør etter å gå i gang. Rammebetingelsene for Finnmark er kraftig forbedret av denne regjeringen. Jeg ser en økonomi i nye Finnmark som er utfordrende, men håndterbar. Jeg ser store muligheter for fylkeskommunen til å bli den muskelen for utvikling av hele Finnmark som vi trenger og ønsker. Dersom vi gjør ting riktig.

Finnmark skal høres framover. Vi skal ikke være en koloni i Norge, der vi sender alle verdiene våre ut, men en verdiskaper der verdiene av det som produseres her, om det er kraft, mineraler, reinkjøtt eller fisk, skal gi enda mere verdier tilbake til lokalsamfunnene de kommer fra. Verdiene skal skape fremtidas jobber, jobber som er spennende og som lokker folk til å komme hit.

I Finnmark er de tre stammers møte en daglig foreteelse. Vi må evne å ha stor respekt for hverandre og la dette være en ressurs. Respektfull dialog og konsultasjoner som gir gode løsninger er veien å gå, ikke avgjørelser tredd nedover hodene på folk. Men, vi må utvikle Finnmark. Jeg tror på at vi skal få til dette i fellesskap.

Fylkestinget kommer til å bestå av politikere fra hele Finnmark som sammen skal drive fylket fremover. Vi skal ta ha et godt videregående tilbud, der vi evner å få flere Finnmarkinger gjennom videregående opplæring, veier og kollektiv til sjøs og til lands. I tillegg skal vi drive samfunnsutvikling. Vi er sterke på reiseliv, fiskerier, havbruk, landbruk, reindrift, kreative næringer, energi og kraftproduksjon. Vi må koble dette mere på forskning og utvikling, universitetet må ha større tilstedeværelse her, sånn at vi får produsert enda mere avanserte produkter av de flotte naturresursene våre. Vi skal jobbe for å styrke fylket på alle områder. Utfordringene er mange, men vi må ikke glemme at det er også mulighetene. 

Hvis du vil hjelpe meg og gi meg din tillit til å lede dette arbeidet de neste fire årene håper jeg du gir Arbeiderpartiet din stemme den 11. september. Med meg får du en som alltid vil sloss for det som er best for Finnmark og utviklingene i alle store og små samfunn i vårt store fylke.

Det er i fellesskap vi får dette til!

Linda Beate Randal

Fylkesrådslederkandidat for Finnmark Arbeiderparti