En helt vanlig tillitsmann

Leserinnlegg av Cecilie Myrseth, tidligere fylkesrådsleder i Troms og Runar Sjåstad, tidligere fylkesordfører i Finnmark. Stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet.

Vi vil ha en fylkesrådsleder som er genuint interessert i at havet skal gi arbeid og ringvirkninger, og som står trygt forankret i det flerkulturelle Troms og Finnmark.Vi har ledet Finnmark og Troms. Vi er helt enige om at det finnes ingen bedre og mer samlende kandidat til å lede Troms og Finnmark i felleskap, enn Bjørn Inge Mo. 

Med Bjørn Inge er det ingen jåleri, men innsikt i dagliglivet her nord – gjennom livslang læring på havet, i fjøset og igjennom lokal og nasjonal politikk. Han var også sentral da bygdefolket vant retten til å utnytte naturressursene i Svartskogen øverst i Manndalen. Med Bjørn Inge kommer ingen lettvinte slagord om «oss og dem», men alltid et sterkt «vi».Til Arbeiderpartiet sitt landsmøte i vår ga han partiet beskjed om hva som venter med ham på topp:- Naturressursene må bidra til utvikling av regionen, og vi kommer ikke til å stå med «hua i hånda». Vi kommer til å fronte at det må følge vekst og utvikling med dem.Bjørn Inge står på trygg sosialdemokratisk grunn. Skape og dele er et fundament for ham, sterkere fellesskap rammen for samfunnsbygging. Sammen går vi til valg på at naturressursene eier vi alle i fellesskap. De må gi arbeidsplasser og ringvirkninger. Vi må få fisken på land for skape arbeidsplasser og gi verdier i nord. Den må fraktes på skikkelige veier fra kyst til marked, raskt og effektivt. 

Bjørn Inge har brukt mye tid i hele Troms og Finnmark, fra Kvæfjord i sør til Sør-Varanger i nordøst. Han er god til å lytte og er derfor meget kritisk til hvordan regjeringen har påtvunget befolkningen en regionreform uten innhold. Bjørn Inge har vært tydelig på han som leder vil bidra til å reverserte reformen, dersom folket ønsker det. 

Arbeiderpartiet vil å lede an for en framtidsretta utvikling av nord. Det betyr at vi trenger infrastruktur, et likeverdig offentlig helsetilbud og vi må ruste elevene våre for fremtidens arbeidsliv. Vi må bidra til at ungdommen fullfører videregående skole slik at de kan utvikle landsdelen videre. I tillegg skal vi ha kultur for alle, og vi vil blant annet ha Finnmarksløpet inn på statsbudsjettet. Samisk og kvensk språk og kultur skal styrkes.  Vi sier nei til privatisering av velferd, ufrivillig deltid, sosial dumping og svart arbeid, og ja til heltidskultur, gode offentlige velferdstjenester, pensjon fra første krone og et anstendig arbeidsliv.Vi trenger en Bjørn Inge Mo til å lede arbeidet med å få alt dette til. Han er en mann folk har tillit og det med god grunn. Han viste hvorfor gjennom 12 år som ordfører i Kåfjord, hvor han hadde inntil 59 prosent av velgerne i ryggen. Senere som sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, leder av Troms Ap og folkevalgt på Sametinget. Han har alltid stått på barrikadene mot urettferdighet og hat. Da nyheten om 22. juli kom, gikk han på scenen i Manndalen under Riddu Riddu. Hans hovedbudskap var at vi ikke måtte la oss friste til å hate selv. Vi er så mange som har fått ta del i varmen, rausheten og klokskapen hans.Nylig ble Bjørn Inge syk. Nyoperert kom Nordlys til UNN. Her fikk de lite medynk. Bjørn Inge ville helst snakke politikk. Ros av det norske helsevesenet, bekymring for akuttberedskapen, kutt i intrigeringstiltak for innvandrere og mangel på nordnorsk arbeidskraft ble temaene. Og om avisa skulle være i tvil:– Når jeg kommer ut, er jeg klar til å kjempe for Troms og Finnmark. Det er den flotteste regionen i Norge, og målet er å skape arbeidsplasser. Det tror jeg vi klarer best sjøl!Politikk handler ikke bare om hva, men også hvem. Det handler om å vilje til å gå foran og å tru på den. 

Med sin klokskap og raushet er vi sikker på at Bjørn Inge Mo er den rette til å lede den nye regionen!