Bli kjent med Ingalill Olsen, 2.kandidaten vår til Stortinget

Ingalill er Finnmark Arbeiderpartis andrekandidat til årets stortingsvalg. Kjent for de fleste finnmarkinger som en tydelig stemme for fylket, menneskene som bor her og for kysten hun er så glad i. For et ekte kystmenneske er hun: født, oppvokst og bosatt i et fiskevær. Det har aldri vært aktuelt å flytte fra Finnmark og kysten.

- Jeg hører til her, sammen med andre finnmarkinger, sier hun.

Nå er hun klar for å gi jernet for finnmarkingene på Stortinget, og motivasjonen er klar:

- Jeg vil at vi skal få et skifte og ei ny regjering som er mer distriktsvennlig. Hvis jeg kommer inn vil jeg kjempe for Finnmark sine saker, og søke å få mest mulig gjennomslag for de.

Valget i år vil være et skjebnevalg for Finnmark fylke. Ingalill kjemper kampen for at Finnmark skal forbli en egen region og unngå tvangssammenslåinga med Troms som Høyre- og Frp-regjeringa har gått innfor. Og hun er tydelig på hvorfor finnmarkingene må finne veien til stemmeurnene og stemme Arbeiderpartiet.

- Finnmarkingene må stemme for å få en ny retning på politikken hvor Finnmark styrkes, ikke svekkes som under Høyre- og Frp-regjeringen.

Vi har stilt Ingalill 6 spørsmål, slik at du kan bli litt bedre kjent med “uværskråka” fra Havøysund.

1. Hva er din viktigste hjertesak?

At Finnmark skal få utnyttet sitt potensiale, bygget ut vår infrastruktur og vår kompetanse, samt at våre naturgitte ressurser og forutsetninger skal gi aktivitet og arbeid i Finnmark.

2. Hva motiverer deg?

Jeg blir motivert av muligheten til å bidra til at vi kan få løst saker og få til konkrete endringer.

3. Hva er din viktigste lovnad til Finnmarks befolkning?

Finnmark skal høres og ikke glemmes på Stortinget!

4. Hva er den største utfordringa i dagens samfunn og hvordan vil du løse den?

I det store bildet er det klimaendringene og konsekvensene for Finnmark. Vi merker at makrellen er kommet nordover, at vintertemperaturen varierer i så stor grad at beitene for rein låses. I det hverdagslige bildet handler det om at vi skal ha likeverdige tjenester i Finnmark med resten av landet, utjevne forskjeller, ikke være en råvareleverandør og et kapitalfattig område. Jeg ønsker å snakke opp Finnmark, vise fram vårt potensiale og hjelpe våre næringsaktører og innbyggere, så langt jeg kan.

5. Hvordan vil du beskrive stortingskandidatene Runar Sjåstad og Steinar Karlstrøm?

Runar er en kar med enorm erfaring og kunnskap om de fleste områder i Finnmark. Han vil representere Finnmark på en god og skikkelig måte, og vil gjøre jobben grundig.

Steinar er en rolig og reflektert person med stor kunnskap om næringsliv, arbeidsliv og kultur.

6. Noe annet vi bør vite om deg?

Jeg har hele mitt liv likt å holde på med håndarbeid, og det er stor glede og mye selskap i et strikketøy. Jeg kalles også «uværskråka» for fv 889 har en tendens til å være stengt når jeg er ute og reiser. Jeg er en glad person med godt humør, men kan ikke underslå at jeg også har temperament. Jeg har alltid vært fasinert at det mangfoldige og sammensatte Finnmark, med en miks av ulik nordkalottkultur. Det gjør Finnmark spesiell i Norge og jeg mener at vi skal være stolt av det. Jeg kommer aldri til å flytte fra Finnmark, den bestemmelsen tok jeg i ung aldre. Jeg hører til her, sammen med andre finnmarkinger.

Ingalill Olsen