Arbeiderpartiet sikrer en videregående skole for alle i Finnmark

Kristin Rajala, 3.kandidat til fylkestingsvalget

Grunnlaget for å skape seg et godt liv starter med en god skole. Uansett om du skal ta et fagbrev eller ta høyere utdanning skal vi sørge for at det ikke er lommeboken til foreldrene dine som hindrer deg. Derfor har Arbeiderpartiet økt studiestøtten, borteboerstipendet og skal øke utstyrsstipender. Utstyrsstipendet for elever på bygg og anlegg og restaurant og matfag vil få en økning på over 1500 kroner. En økning av borteboerstipendet med over 800 kroner per måned er helt nødvendig og riktig å gjøre, og ble derfor prioritert av Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har prioritert mer penger til utstyr på skolene, og det skal vi fortsette med. Det er viktig for å kunne gi elevene god undervisning med tanke på arbeidslivet de skal inn i.

På fredag besøkte jeg Alta videregående skole. Det var et godt og nyttig besøk. Dette er den helt klart største videregående skolen i Finnmark. Fylket har de siste åtte årene investert over 450 millioner på denne skolen, og det var helt klart vel verdt pengene. Det er likevel noe arbeid som gjenstår spesielt når det gjelder Gymnasveien 2, der byggfag holder til. Lokalene er utdaterte og ikke tilpasset dagens undervisning. Det samme gjelder Elevheimen, der lokalene er gamle. Dyktige ansatte gjør det likevel koselig for elevene, og skaper en trygg ramme for dem der.

For tiden gjør Alta videregående seg klar til skolevalg og valgdebatt, der man også kan følge sendingen digitalt. Til å gjennomføre sendingen har de svært gode lokaler med godt utstyr som helt klart kunne vært brukt mer.

Rektor på Alta videregående Inger Persen, kunne også fortelle at Alta videregående i år satser på oppbygging av et studiesenter på biblioteket på skolen. Her skal det være lærere tilgjengelig for elever som trenger litt ekstra hjelp, også for lekser. Mange sliter med matematikk, og dette er et av fagområdene elevene vil kunne få hjelp til. Helt fantastisk tiltak, som helt klart til være på å øke gjennomføringsgraden for elever på skolen.

Skolen har også gode klasserom som er tilrettelagt for digital undervisning noe som vi må satse mer på i Finnmark, for å kunne ha en fortsatt desentralisert skolestruktur. Desentralisert skolestruktur betyr at flest mulig skal kunne ta utdanning i nærheten av hjemme sitt, noe som er viktig for oppfølgning hjemmefra og for lommeboka til de enkelte familier. Bor man langt hjemmefra, kan det bli både dyrt og ta lang tid å komme hjem.

I fylkesvalgs programmet til Finnmark Arbeiderparti har vi derfor sagt vi må sette i gang et prosjekt for å se på muligheter for fortsatt desentralisert skolestruktur, samtidig som det tilbys fleksible opplæringsmodeller. Målet med dette prosjektet må være å ivareta et bredt tilbud, dvs. flere linjer elevene kan søke på, ivareta fagmiljø, kvalitet og smart administrativ organisering innenfor utdanning. I dette arbeidet må en dra erfaringer fra den kompetansen skolene i Finnmark har fra digital læring og vurdere muligheten for opplæringssentre i kommunene for å gi elevene mulighet til sosial omgang med andre elever, og mulighet for et godt læringsmiljø. Digital læring betyr ikke at hver elev skal få utdelt en PC og sitte foran den hele dagen. Det skal være klassekamerater både på stedet, på skjermen og god oppfølgning fra kontaktlærere som er til stede der eleven er.

Vi har mange muligheter i Finnmark, vi må bare tørre å tenke annerledes og lage en struktur og et system for videregående utdanning som passer til oss i Finnmark med de utfordringene og avstandene vi har. Her er det viktig å få med innspill fra både elever, gjennom elevmedvirkning, som ungdommens fylkesting, lærerne våre, andre yrkesgrupper i skolen og de tillitsvalgte gjennom fagforeningene.

For Finnmark Arbeiderparti er det viktig å sørge for reell lik rett til utdanning uansett hvor du bor i Finnmark.

Bilde av Kristin