Helhetlig fiskeripolitikk som gir fremtidstro langs kysten

Skrevet av Roger Hansen

Jeg er listekandidat til årets stortingsvalg for Finnmark Arbeiderparti. I den forbindelse velger jeg å skrive dette innlegget, som forhåpentligvis vil bidre til en større forståelse og innsikt i partiets fiskeripolitikk.

Arbeiderpartiet har som målsetting å opprettholde en differensiert kystflåte og en havgående flåte, la det være tindrende klart.

Enkelte miljøer påstår at denne politikken vil rasere kystsamfunnene. Snakk om å bruke skremsels propaganda for alt det er verdt. Agendaen fra disse miljøer er intet annet enn å så tvil om Arbeiderpartiets politiske ståsted og hvorvidt dette er til det beste for en helhetlig fiskeripolitikk som gir grunnlag for vekst og utvikling for både sjø og landsiden i næringen.

Opprettholdelse av en differensiert flåte er fastslått i Arbeiderpartiets politikk. Det må kunne diskuteres endringene i trålstigen fra 27-33% til at den er låst på 32% som er et høyt nivå i historisk perspektiv og er til favør for trålflåten. Likeså at avsetningen til åpen gruppe burde vært tatt fra toppen.Et av de viktigste fiskeripolitiske spørsmål som skal avklares i neste stortingsperiode, er hvordan tilbakefallet av strukturkvotene skal gjennomføres. Arbeiderpartiet vil vektlegge at en differensiert fiskerieid flåte skal være grunnlaget for aktivitet, lønnsomhet og sysselsetting i kystsamfunnene. For å sikre et framtidsrettet og helhetlig grunnlag for en politisk beslutning med overnevnte målsetting, vil det være nødvendig å gjennomføre en konsekvensanalyse forankret både i sjø- og landsiden.Uten tvil har det gjennom strukturkvoteordningen blitt flyttet kvoterettigheter opp i fartøygruppene ut fra faktiske lengder på fartøyer i Finnmarksmodellen. Arbeiderpartiet mener ikke at alt i denne utviklingen er direkte galt eller totalt uheldig, men utviklingen har skapt, og skaper, usikkerhet knyttet til målsetningen om å legge til rette for en differensiert flåte. Derfor er det viktig med avklaringer hvordan tilbakefallet av strukturkvotene vil sikre grunnlaget for at flåten også i fremtiden skal kunne bestå av ulike fartøygrupper, og at deltakerloven står seg godt og bidrar med opprettholdelsen av en fiskerieid flåte som sikkerhet for eksistensgrunnlaget for og i våre fjord og kystsamfunn.

Jeg mener at Arbeiderpartiet har en helhetlig fiskeripolitikk som gir muligheter for at våre felles nasjonale marine ressurser kommer hele nasjonen til gode. Det vil gi kysten, kystsamfunn, næringsaktører, fiskere og den menige mann på gata grunnlag for en fremtidstro på vegne av næringen i våre samfunn i og langs kysten.

Godt valg!

Bilde av Roger Hansen