Bli kjent med Steinar Karlstrøm, 3.kandidaten vår til Stortinget

Steinar Karlstrøm er Arbeiderpartiets tredje kandidat til stortingsvalget i Finnmark. 52-åringen fra Alta kjemper om å få fire år på Stortinget sammen med Runar Sjåstad og Ingalill Olsen. Han kjemper også for et mer rettferdig samfunn med rom for alle.

- Jeg har alltid hatt interesse for samfunnet rundt meg. Jeg vil bidra!, sier Steinar på spørsmålet om hvorfor han nå stiller til valg.

Sammen med Runar og Ingalill er han en del av Arbeiderpartiets trio som nå gjør seg klar til valgkamp, og videre forhåpentligvis en tilværelse på Stortinget. Han beskriver sine to partikolleger:

- Runar har enorm kunnskap om fylket vårt, og leverer alltid klar tale. Ingalill er en bestemt dame som lytter til sine velgere og har god kontakt med kysten i Finnmark.

Vi har stilt Steinar fire spørsmål, slik at du kan bli litt bedre kjent med han:

Hva er din hjertesak?

- Jeg har mange hjertesaker. Arbeid til alle, også de som står lengst unna arbeidslivet, er en. En annen er næringsutvikling, videreutvikle næringslivet i Finnmark. Vi som bor her må få økt vår kompetanse ved å legge til rette for og bidra til at alle har like rettigheter. Bygdene og byene i Finnmark må få kompetent arbeidskraft slik at næringslivet har den kompetanse de trenger.

Det er viktig med borteboerstipend slik at all ungdom i Finnmark har like muligheter til å ta seg videregående skole og høyrer utdannelse. 

Hva er din viktigste lovnad til Finnmarks befolkning?

- Jeg skal være lydhør for innbyggerne i Finnmark, og bidra til å gjennomføre Arbeiderpartiets program, spesielt Finnmark sine utfordringer innenfor næringsutvikling og samferdsel.  

Hva er den største utfordringa i dagens samfunn?

Vi må bidra til å sikre at folk kommer i arbeide og inn på boligmarkedet. Vi må ha et inkluderende arbeidsliv som ivaretar alle, og spesielt at ungdom kommer inni arbeidslivet.

En bedre fordeling av ressursene i verden ville gitt mer fred og mindre forurensing. 

Hvordan vil du løse den?

Bidra til at Norge fortsatt deler på godene, har små forskjeller mellom folk, at alle har like muligheter til utdanning og jobb.

Steinar Karlstrøm