Fiskerihavner

Fiskerihavner er svært avgjørende og viktig transportinfrastruktur for kystfylket vårt. Fiskerinæringen er en av landets framtidsnæringer og generer milliardinntekter til nasjonen. Næringen fortjener en framtidsrettet satsing på infrastruktur fra regjeringen. Styret i Finnmark AP er svært bekymret for prioriteringen fiskerihavner har på statsbudsjettet.

Forslag til statsbudsjett er betydelig lavere enn snittrammen for NTP ens handlingsprogram for kystverket årene 2014-17, og også for NTP 2018-29. Beløpet er katastrofalt lite for framtidige nye planlagte investeringer og vedlikehold av eksisterende havner.

Finnmark AP mener denne vurderingen forsterkes ved at rammetilskuddet som overføres for 2020, også er dimensjonerende for framtidige rammer. Regjeringens satsing på fiskerihavner, henger overhodet ikke sammen med nasjonens ambisjoner om mangedobling innenfor sjømatnæringen.

Finnmark AP har stor forståelse for at de fem viktigste fylkene innenfor fiskerinæringen, krever at regjeringen tar avgjørende grep for fiskerihavnene i Statsbudsjettet for 2020. Overtakelse av fiskerihavner uten nødvendige rammer og kompetanse/ressurser er overhodet ikke i henhold til intensjonen i regionreformen.

Styret i Finnmark AP krever at regjeringen tar fiskerisamfunn og arbeidsfolk i fiskerinæringen på alvor. Dette kan kun skje gjennom økte bevilgninger i statsbudsjettet til fiskerihavner. Vi krever også at regionene tilføres nødvendige ressurser når oppgaver overføres 1. januar 2020.