Kritisk journalistikk eller…?

Skrevet av Ingalill Olsen

Arbeiderpartiet er glad for at vi har en fri presse som kan rette kritiske søkelys mot samfunnet og de som styrer det. Vi har en klar forventning om at aviser sikrer fokus på hvem som gjør hva.

Fravær av kritisk og undersøkende journalistikk viser seg også i omtale og mangel på konfrontasjon av listen Pasientfokus. At Pasientfokus stiller liste hadde neppe vært en realitet uten at de ble heiet fram av Altaposten, så kanskje kampanjejournalistikk er det mest dekkende ordet. At Altaposten lar det gå upåaktet hen at stortingskandidat for Pasientfokus påstår at de andre partiene ikke er opptatt av pasientene i Finnmark, er helt utrolig.

Jeg har vært på Stortinget i 8 år og kan forsikre Ojala om at alle partiene som er inne på Stortinget er opptatt av befolkningens helsetilbud - også finnmarkingenes!

Faktum er at Norge har verdens beste helsevesen. Det er ikke perfekt og det skal stadig forbedres, men vi nordmenn er utrolig heldige med hjemlandet vårt hvis vi skulle bli alvorlig syk.

Et ensaksparti (med en stortingsrepresentant) er dømt til alenegang uten innflytelse i 4 år. Det opplevde Anders Aune og det har Steinar Bastesen opplevd. Politikken i Norge består av adskillig flere utfordringer enn kravet om sykehus til Alta. Hvis man leser partiprogrammene til etablerte partier så ser man det. Et annet underlig utsagn som jeg har sett gjentatt flere ganger i Altaposten er at Marianne Sivertsen Næss og Finnmark AP applauderte for at Alta Ap ikke fikk gjennomslag for sin politiske uttalelse på årsmøtet. Dette er med respekt å melde bare tøv, og det blir ikke mere sant av at Altaposten gjentar det. Jeg var tilstede på møtet, så jeg vet at det ikke er sant. Finnmark AP har ikke for vane å hovere over de sakene som ikke blir vedtatt. Marianne S. Næss er i tillegg et skikkelig menneske som vet at sykehussaken i Alta er vanskelig for Alta AP, og hun opptrer ikke slik. Det vi derimot gjør er at vi applauderer etter innleggene til delegatene, og spesielt hvis de er på talerstolen for første gang.

13.september har vi alle en stemme hver. Vi bor i et demokrati og kan stemme på de partiene og de listene vi tror vil føre den beste politikken.

I valg er det viktig å få frem forskjellene partiene imellom. Her har lokalpressen et viktig mandat, å drive folkeopplysning på et objektivt grunnlag. Enhver avis vil selvfølgelig også ha meninger i ulike saker og den framkommer i ledere og presenteres som det det er, avisens mening. For AP er det viktig å være tydelig på hva vi vil. Vi lover ikke mer enn vi kan holde. Våre valgløfter er finansiert, ikke med penger fra «oljefondet» (pensjonsfond utland) slik som FRP har «finansiert» sine transportløfter med.

Vi ønsker at velgerne skal gjøre opplyste valg. Derfor er vi tydelig, både på det vi lover å gjennomføre og det vi ikke prioriterer.

Godt valg!

Ingalill