Arbeiderpartiet vil styrke ressursene til barnehage og skole

Svar fra 2. kandidat Ingalill Olsen til Utdanningsforbundets spørsmål om ressurser til barnehage og skole

Ingalill Olsen

Finnmark Arbeiderparti ønsker en god oppvekst for barn og unge i Finnmark. En god oppvekst betyr at rammebetingelsene for kommunene må bli bedre, slik at kommunene kan levere bedre både på skole og barnehage. Norge trenger et løft  for kommuneøkonomien!

Jeg har selv jobbet de to siste årene som lærer ved Havøysund skole og vet at utstyr, læremidler og ressurser til undervisning er avhengig av en god kommuneøkonomi.

I vårt alternative kommuneopplegg for 2018 vil Arbeiderpartiet styrke kommuneøkonomien i Finnmark med 35 millioner kroner mer enn Frp/Høyre-regjeringen.

Det er kommunene selv som er skoleeiere og som har ansvar for å fordele midler til de ulike sektorene. Det lokale selvstyret gjør prioriteringer etter ulike behov i de ulike kommunene, men jeg kjenner ikke til noen finnmarkskommuner som ikke ønsker ennå mer til sine skoler og barnehager. Det er kommuneøkonomien som er begrensningen her, ikke kommunene.

Som stortingskandidat for Finnmark Arbeiderparti kan jeg love Utdanningsforbundet, foreldre og ansatte i barnehager og skoler at de som representerer Arbeiderpartiet på Stortinget kommer til å jobbe for å styrke ressursene til barnehager og skoler!

Ingalill Olsen

Stortingskandidat for Finnmark Arbeiderparti