Var Finnmarksfakultetet i Alta bare en bløff?

Debattinnlegg av Ingalill Olsen, andrekandidat for Finnmark Arbeiderparti til Stortinget

I 2013 fusjonerte Høyskolen i Finnmark med Universitetet i Tromsø, og Finnmarksfakultetet ble opprettet. Det var en forutsetning for at Finnmark fylkeskommune, politiske partier og samfunnet forøvrig var positiv til denne fusjonen.

Det manglet ikke på skeptikere som påsto at det var bare et skuebrød og at resultatet kom til å bli at det kom til å bli en storstilt sentralisering, med høyere utdanning i Finnmark som taperen.

Finnmark Arbeiderparti var en av de som støttet fusjonen. Vi trodde oppriktig at dette grepet kom til å styrke høyere utdanning i Finnmark, og sikre campusene i Alta, Hammerfest og Kirkenes.

Nå vurderer styret i UiT ny organisering, og Finnmarksfakultetet er ikke engang et mulig forslag som diskuteres. Slik bygger man ikke tillit. Når argumenter om utvikling av høyere utdanning i Finnmark gjennom et selvstendig fakultet har så kort holdbarhet, så føler vi oss lurt!

Nedlegging av Finnmarksfakultetet vil bety at virksomheten på campusene i Alta og resten av Finnmark styres fra Tromsø. Det betyr at administrative stillinger i Alta blir borte. Det kan bety at tilbudet i Finnmark blir dårligere.

Beskjeden til oss i Finnmark vil sikkert bli at slik blir det ikke. Hvorfor skal vi stole på det? Med en rekordartet levetid på Finnmarksfakultetet, som var en forutsetning for å godta fusjonen, er det liten grunn til å stole på nye lovnader.

For de som stadig ivrer for at Finnmark skal slå seg sammen med Troms og eventuelt Nordland, så viser dette det vi i Finnmark alltid har erfart - det er vi som til syvende og sist taper! Fjerning av Finnmarksfakultetet føyer seg inn i den demonteringsiveren Finnmark er utsatt for av statlige etater.

Kompetansearbeidsplasser forsvinner over hele Finnmark, skattekontor i noen kommuner og fiskerikontor i andre. Når man summerer alle disse arbeidsplassene får man frem et bilde av hvordan Høyre og FRP driver med å demontere lokalsamfunnene i Finnmark.

Vi som er finnmarkspolitikere må rope et varsku og kreve en stans av denne stille nedbygginga av byggesteinene i våre samfunn. Finnmarksfakultetet er bare ett av flere triste eksempler, og vi kan ikke godta det!

859768_10151481791217090_2037889932_o