Aina Borch - Vi skal vinne valget!

I Finnmark ønsker vi at Norge også i fremtiden skal være annerledeslandet. Landet der rausheten rår og vi evner å inkludere alle. Landet uten stoppeklokke, der vi bryr oss om hverandre.

Kjære landsmøte, Jonas og gode partivenner!

I Finnmark er vi klar til å vinne valget og skifte ut ho Erna med han Jonas. Fordi vi tror på noe som er større enn oss selv.

Fellesskap. Rettferdighet. Solidaritet.

Mange har snakket om å utjevne forskjeller. Og det er jo akkurat det Arbeiderpartiet har historie for.

Min historie er ikke unik. Heldigvis.

Ei ung jente fra et lite fiskevær på Finnmarkskysten med mindreverdighetskomplekser OG drømmer for fremtida. Som ville forandre verden, og nå får gjøre det fordi jeg har blitt ordfører og er en del av det fantastiske fellesskapet Arbeiderpartiet byr på.

Med en fisker og altmuligmann til far og en vasker til mor hadde vi ikke all verdens økonomi, men vi klarte oss. De var heller ikke spesielt politisk. De hadde nok med å få hjulene til å gå rundt.

Men det hindret aldri min mor i å pushe oss ungene til å gjøre det hun aldri fikk muligheten til. Ta utdanning.

Hun har jobbet deltid som vasker hele livet, har slitt ut hoftene, men har fått nye, og er nå minstepensjonist. Hun klager ikke. Hun har det hun trenger og er utrolig stolt over det vi ungene har fått til.

Jeg har tre voksne barn, og i dag er utdanning både en rettighet og på en måte en del av plikten.

Forskjellen mellom det min mor og min datter har fått anledning til er formidabel. Det er en verdi som ikke kan måles i penger.

Derfor betaler jeg også min skatt med glede. For det er fellesskapet som har sørget for de mulighetene mine unger får.

Norge trenger ungdom som vil bo og arbeide der ressursene er. Og jeg ønsker at mine barn og barnebarn får samme mulighet til å bygge samfunn som det vi har hatt.

Derfor er jeg glad for et program, et landsmøte og en partiledelse som er tydelig på at by og land skal fortsette å gå hand i hand.

I Finnmark ønsker vi at Norge også i fremtiden skal være annerledeslandet. Landet der rausheten rår og vi evner å inkludere alle. Landet uten stoppeklokke, der vi bryr oss om hverandre.

Et samfunn bygd på en ideologi der vi skaper og deler. Der vi gjør vår plikt og krever vår rett. Vi ønsker at Norge fortsatt skal gå foran.

Å være veiviseren som lykkes med god samfunnsbygging i ei tid der endring skjer raskere enn vi evner å forstå. Da må vi mobilisere. Organisasjonen til valgkamp - og flest mulig velgere til stemmelokalene. FOR mye står på spill med Høyre og Frp i regjering.

Godt valg, gode partivenner!

I Finnmark lover vi å gi jernet, med ett mål for øye: Ei ny regjering med han Jonas som statsminister høsten 2017.

Aina Borch

Mobil: 95 76 27 10

Aina Borch på talerstolen