Kristina Hansen

2.kandidat fylkestinget i Troms og Finnmark

Bli kjent med Kristina

Kristina Hansen er 55 år gammel og kommer opprinnelig fra Færøyene, men har vært bosatt i Nordkapp kommune siden 1980-årene. Hun er utdannet som lærer.Kristina er per dags dato ordfører i Nordkapp kommune og leder i Finnmark Arbeiderparti. Hun er vår 2.kandidat til fylkestinget i Troms og Finnmark.

Dette vil Kristina jobbe for

Hun brenner for Nord-Norge og samfunnsutvikling i den nordlige landsdelen. De ressursene og mulighetene vi har her i nord skal danne grunnlaget for bosetting, arbeidsplasser og verdiskapning. Alle lokalsamfunn i vår ressurssterke region har alle forutsetninger for vekst og utvikling i årene som kommer. 

Barn og unge skal ha et godt miljø å vokse opp i

Utdanningspolitikken blir å spille en stor rolle i fylket, derfor er det viktig at alle får muligheten til å fullføre sin utdanning. Det er derfor vi går til valg på en lærlingplassgaranti til alle yrkesfagselever i Troms og Finnmark. 

Funfact om Kristina:

Kristina startet sitt politiske engasjement i fagforeningen Norsk Lærerlag, der hun har vært alt fra klubbleder til fylkesleder for Finnmark. Hun er også Nordkapps kommune første kvinnelige ordfører.

kristina