Samfunnsutviklerrollen innenfor samferdsel.

Stine Akselsen og Geir Ove Bakken, kandidater AP Troms/Finnmark

God politikk blir til over tid. De siste 4 årene innenfor Samferdsel har gitt oss mye lærdom. Nytt rutemønster som skal forklares og justeres innenfor anbudsrammene. Hvor viktig tilbudet til distriktene er, samtidig som man som politiker skal ha troen på de store samferdselsprosjektene som avhenger av vedtak nasjonalt og lokalt.

Distriktssamfunnene har nok tatt mest tid, ofte samfunn som er avhengig av den ene båten/bussen de har. Ja de har gjerne kun en kontakt med omverden. I AP synes vi at det er viktig at vi greier å være solidarisk med disse samfunnene som vi har mange av i den nye regionen Troms/Finnmark.

I de større samfunnene er det ofte flere muligheter, ja noen har både båt, fly, buss, gode veier og ønsker om enda bedre tilbud. Dette gjør at det e svært krevende å prioritere innenfor Samferdsel. I den nordlige nye regionen Troms/Finnmark er det ikke vanskelig å se utfordringene med store avstandene. Kanskje er vi sjøl likevel bedre enn staten til å handtere dette over tid? Da må vi evne å se mulighetene og ha troa på oss sjøl. Tjenestetilbudet på flere områder e godt. Men tilbudet er svært ofte mye dyrere i kyst og distrikt. Vi og alle de som bor på større steder bør kanskje oftere tenke litt mer på det. Helhetstenking er avgjørende og vi må være solidarisk med hverandre.

AP har fokus på Samferdsel, har fokus på sammenhengen i samfunnet og ønsker også å ta samfunnsutviklerrollen på alvor. Det innebærer at at vi tenker fra kyst til marked. Det skal bo folk på kysten, i distriktene og våre ressurser skal bringes ut til markedet. Derfor vil AP at det skal:

-prioriteres oppgradering av fylkesvegnettet/næringskorridorene sammen med staten -at fotrutenettet i 2022 skal være med å styrke flytilbudet og gi muligheter for lavere flybilletter -stabile og forutsigbare rammer innenfor kollektiv, båt, buss, ferge -at NTP en i 2021 prioritere prosjekt i Troms/Finnmark -fiskerihavner prioriteres betydelig høyere i framtidige statsbudsjett.

Samfunnsutviklerrollen i det nye fylket blir spennende. Regionen overtar det fulle og hele ansvar for fylkesvegnettet, fotrutenettet fra (2022) og fiskerihavner. Dette gir muligheter til helhetstenking i krevende diskusjoner om prioritering. Dette forutsetter også at staten prioriterer ressurser til nye oppgaver og regioner. Det e lov å være optimist i den nordligste regionen. Vi har ressursene og mye flinke folk. Og næringslivet fortjener politikere som samarbeider over grensene. Enten det e kommunegrenser eller fylkesgrenser.

Vi har troa og e optimista. AP e et godt alternativ til fylkestingsvalget.