Vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe mot høye strømpriser

Vi må forberede oss på en tøff vinter. Putin har gjort gass til et pressmiddel mot Europa. Etter at Gazprom denne uken på nytt stengte gass til Europa, gikk prisen så høyt som 173 euro pr MWh, rundt fire ganger høyere enn det vanlige nivået. Det gir oss skyhøye norske strømpriser.

Energikrisen er en ny situasjon, og vi bør være ydmyke i møte med den. Arbeiderpartiets viktigste oppgave er å sørge for at folk i Norge kommer seg helberget gjennom det neste året. For å få det til vil vi vurdere alle tiltak som kan hjelpe.

Arbeiderpartiet har innført kanskje verdens beste strømstøtteordning, og fra oktober kommer staten til å dekke 90 prosent av strømregningen over 70 øre per kWh. Vi bruker rundt 23 milliarder kroner på å dekke folks strømregninger. Så langt har støtten spart en gjennomsnittsfamilie rundt 17 000 kroner i økte strømutgifter. Med økt strømstøtte håper vi å skjerme folk i Norge fra de verste konsekvensene av høye strømpriser. Vi vil også evaluere strømstøtteordningen, og sammen med SV se på forbedringer.

Vi har opprettet egne ordninger for frivillige organisasjoner og landbruket. I tillegg har vi økt bostøtten, gitt ekstra støtte til studenter og bevilget mer penger til kommunene for å hjelpe husholdninger som er spesielt utsatt.

Vi arbeider med å legge til rette for fastprisavtaler som er bedre og rimeligere enn i dag. Det kan gi økonomisk forutsigbarhet til næringslivet.

Olje- og energiminister Terje Aasland har gitt kraftprodusentene beskjed om å spare på vannet for å bygge opp vannmagasinene i Norge. Det er mer effektivt enn reguleringer, som vil ta flere måneder eller år før de er på plass og får effekt. Samtidig vet kraftprodusentene at dersom de eksporterer kraft som kunne gått til å bygge opp magasinene, vil det være aktuelt med restriksjoner på magasindisponeringen. Aktuelle tiltak er minstekrav til magasinfylling, eksportrestriksjoner, eller en kombinasjon av dette

Det er ikke bare strømtiltak som betyr noe. Med økte priser er det viktigere enn noensinne med sosialdemokratisk politikk som tjener vanlige folk. Vi øker flere sosiale ordninger, inkludert sosialstøtten. Fra 1. august blir barnehage billigere, 60 000 foreldre får 20 000 kroner billigere SFO, og det blir gratis for de som trenger det mest.

Vi lytter til alle forslag som kan gjøre situasjonen enklere for folk i Norge, og vurderer hele tiden nye tiltak. Det finnes ingen knipse-i-fingrene-løsninger, men vi vil gjøre det som skal til. Den norske modellen er bygd på fellesskap, og at vi stiller opp for hverandre i krisetider. Det neste året vil kreve mye av oss alle, men vi skal komme oss gjennom det sammen.

m