Vi trenger en satsing på helsetjenestene i kommunene!

Skrevet av Sigurd Rafaelsen, 3.kandidat

Koronapandemien har vist hvor viktig den kommunale helsetjenesten er for å håndtere kriser. Kommunene har spilt en avgjørende rolle både i smittesporing, fastsettelse av lokale tiltak, og vaksinering. Nå må vi bruke lærdommene fra pandemien til å styrke helsearbeidet som gjøres nærmest vanlige folk.

Kommunene er ansvarlige for viktige deler av helsevesenet. Både legevakten og sykehjemmene drives i kommunal regi. Smittehåndtering har også i stor grad vært et kommunalt ansvar det siste halvannet året. Sykehjemmenes evne til å ta godt vare på våre eldre, har vært avgjørende i lange perioder med få besøksmuligheter.

Flere av disse tjenestene har utviklet seg i feil retning de siste åtte årene. Kommunene har fått svakere økonomi, noe som også har svekket evnen til å gi gode tjenester til innbyggerne. Det er en særlig stor utfordring her i Finnmark, hvor avstandene er store og det lokale tilbudet avgjørende.

Enda mer alvorlig er det kanskje at høyresiden aktivt har gått inn for å gjøre om eldreomsorgen til et marked. Fra 1. september i år har regjeringen, etter modell fra Sverige, innført såkalte markedsplasser for eldreomsorg i kommunene. Dette er en modell som i Sverige har fått kritikk for å føre til oppstykking av eldreomsorgen, med mange private aktører og utstrakt bruk av deltid og midlertidige stillinger.

Politikken som har vært ført at høyresiden har konsekvenser, både for dem som gir omsorg og for dem som trenger omsorg. Tall fra Norsk sykepleierforbund viser at 72 prosent av sykepleierne som jobber i kommunene har vurdert å slutte. Vi mangler allerede 7.000 sykepleiere her til lands. Vi har ikke råd til å miste flere. Vi trenger også flere fastleger. Fastlegeordningen er grunnmuren i vår felles helsetjeneste, der alle skal få hjelp, uavhengig av hvor de bor i landet, eller tykkelsen på lommeboka.

Nå trengs en annen retning for utviklingen av helsetjenesten i kommunene. Etter åtte år med privatisering og sentralisering, må vi satse på et sterkt og nært tilbud for innbyggerne i Finnmark. Arbeiderpartiet går derfor til valg på en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen, å sørge for at heltid er normen i helse- og omsorgssektoren, gjennomføre en bo-hjemme-reform som legger til rette for at flere kan leve hjemme lenger,styrke finansieringen for å redusere fastlegenes pasientlisteog styrke kommuneøkonomien. For å nevne noe.

Sigurd Rafaelsen