Finnmark skal hjæm!

Debattinnlegg av Kåre Simensen, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Det var med stor interesse jeg leste innlegget fra Finnmarks Høyres stortingskandidater med tittelen «Stø kurs for Finnmark», der skipper på båten naturlignok er Frank Bakke Jensen.

Der forsøkes det å skape et inntrykk av at Finnmarks fremtid er avhengig av at Høyre/FrP regjeringen får fornyet tillit. Jeg er slettes ikke sikker på det ønsket blir oppfylt, tror nok at et flertall av Finnmarks befolkning ikke vil ha mer av den blåblå liberalistisk politikk som regjeringen står for.

Det blir lite troverdig å påstå at de har tro på Finnmark, noen måneder etter at «guttan på kammerset» med Høyre i spissen, forhandlet bort Finnmark i den nye regionreformen. Og det mot folkets vilje. Så er det interessant å lese hva de skriver om takhøyden og respekten for hverandre. Det er jo bra, men respekten for hva flertallet av innbyggerne i Finnmark vil, har de åpenbart ikke fått med seg.

Arbeiderpartiet har lyttet til flertallet av innbyggerne i Finnmark. Vi vet at vi kan styre oss selv. Det har vi gjort i generasjoner, og det vil vi fortsette å gjøre også i fremtiden. Derfor vil vi gjøre vedtak om at Finnmark skal fortsette som egen selvstendig region - et fremtidsrettet vedtak. Om noen skulle være i tvil, så er Finnmark arbeiderpartis budskap formidlet til Youngstorget der det er mottatt og akseptert.

Mange finnmarkinger frykter at skuta Frank Bakke Jensen fører, med stor sannsynlighet vil ankre opp i Tromsø og bli der. Godt forankret mellom de statlige etatene som Høyre har bidratt til å flytte vekk fra Finnmark. Begrunnelsen er den vanlige vi hører fra Høyres representanter – å sentralisere statlige arbeidsplasser er jo så fremtidsrettet at de burde få applaus, fremfor kritikk fra de kommuner og ansatte som mister sitt arbeid.

Men om noen skulle være i tvil, kritikken er fortjent. Arbeiderpartiet har vært tydelig på at denne form for «fremtidsrettet» politikk er helt bak mål. Finnmark skal ha sin rettmessige andel av offentlige arbeidsplasser. Finnmark Høyre sitter rolig i sitt lønnkammer å ser det skje. De må derfor ikke være overrasket at Finnmark arbeiderparti sier fra at nok er nok med budskapet:

Stopp demonteringen av Finnmark.

Finnmark Høyres representanter trekker frem nordområdepolitikken som et viktig politikkområde. For Arbeiderpartiet er nordområdene Norges viktigste strategiske satsingsområde. Gjennom en systematisk nordområdesatsing i vår regjeringstid ble Norge toneangivende i utviklingen av nordområdene. Vi satte Nordområdene på det geopolitiske kartet, styrket det regionale samarbeidet mellom de arktiske statene og styrket infrastruktur, sysselsetting, utdanning og forskning i de nordlige fylkene.

Dette akter vi å videreutvikle. Vi tror at dialogen med våre naboer i øst må få større plass enn det Regjeringen Solberg har bidratt til.

Arbeiderpartiet bidro til at Finnmark fikk plass i langtidsplanen for forsvaret. Vi tvang også gjennom at hæren skal få en egen utredning da Regjeringen hadde utelatt dem i fremtidens forsvar. I all beskjedenhet – her burde Arbeiderpartiet fått en stor takk fra Høyre for at vi minnet dem på at hæren er en viktig del av det norske forsvaret, spesielt i Finnmark.

Så kan det være greit og bare nevne at beslutningene til både sykehuset i Kirkenes og investeringene i nye redningshelikoptre startet under Regjeringen Stoltenberg. Men flott at Høyre/FrP regjeringen har fulgt det opp – noe annet skulle bare mangle.

Så ser jeg også at Finnmark Høyre forsøker seg på en spansk en, ved å kritisere Finnmark Arbeiderpartis samferdselspolitikk. Her ville jeg ha gått stille i dørene hvis jeg hadde vært skipper på Høyres skuta. Ingen nye penger til nye prosjekt, verken på vei, luft eller havn, fikk Høyres stemmer når samferdselsmidlene ble tildelt av Stortinget i juni. Arbeiderpartiet alternative forslag til nasjonal transportplan ville gitt oppstart av Kløfta i 2018 med ferdigstillelse 2024-2029.

Et svært godt opplegg sammenlignet med H/FrP regjeringen som i realiteten har skjøver prosjektet til etter 2030.

Det er flott at fraværet i videregående skole er redusert, men det er freidig å påstå at Finnmark Arbeiderpartiet ikke har tatt ansvar for de dårlige resultater i den videregående skole. Vi har tatt og vil ta ansvar, resultatene viser en klar bedring.

Arbeiderpartiet vil fortsatt føre en politikk der hele landet er like viktig, det motsatte av dagens regjering som har demontert Finnmark. De fører en stø kurs bort fra Finnmark.

Arbeiderpartiet tar Finnmark på alvor i dag, i morgen og i fremtiden.

Kåre Simensen