Guro Vollan Nilsen - Sjødeponi

Å åpne for dumping av gruveavfall vil være en trussel for de fine fjordene vi har i Norge. Vi må ha en bærekraftig bruk av fellesskapets ressurser. I framtidens mineralnæring må det settes gode miljømessige rammevilkår som inkluderer underjordsdrift, alternativ bruk av overskuddsmasser og tilbake fylling av restmassen.

Kjære dirigenter, kjære landsmøte ,

Vi har et ansvar for å drive politikk ikke bare for dagens samfunn, men også morgendagens. Vi har et ansvar for å etterlate verden litt bedre til de som kommer etter oss, enn den vi har fått nyte godt av gjennom vår levetid. Og vi et ansvar for å si ifra når fjordene vår ødelegges.

Å åpne for dumping av gruveavfall vil være en trussel for de fine fjordene vi har i Norge.

Dette har blitt prøvd før i Repparfjorden i Finnmark, i perioden 1972 til 1979. Torsk, sei, sild og mer ble forgiftet og mer eller mindre forsvant fra fjorden.Det var nedgang i laksefangstene som ikke tok seg opp før 7-8 år senere, torsken som ble fanget der var ikke spisende og man kunne kjenne den kjemikale smaken, spesielt i levra på torsken. Noe som gjorde at det var svært vanskelig å få solgt fisken. De som drev med garnfiske i fjorden fikk opp grå fisk, som knaset når man skar i den.

I dag er det 5 land som tillater sjødeponi, vi i Norge er en av de. Vi må stå på folkens, vi må tørre å si nei. Vi må tørre å følge de landene som har forbud mot sjødeponi. Vi kan ikke godta at fjordene våres blir brukt som en søppelplass for gruveindustrien.

Er det virkelig sånn at vi skal kildesortere slik at matavfall går i grønn pose og giftig gruveavfall skal gå i uerstattelige fjorder?

En fremtidsrettet gruveindustri er en industri uten avfall. For å nå målet om null avfall fra gruvedrift, må gruveindustrien satse sterkt på forskning på hvordan man kan bruke avfallet som kommer fra dagens gruveindustri. Vi må kreve at mineralnæringen skal ta et større miljøansvar gjennom miljøforsvarlig drift innenfor industrien, og mener at dette skal være et viktig prinsipp i norsk mineralforvaltning, og derfor ønsker æ et forbud mot sjødeponi i Norske fjorder.

Gruvedrift er nødvendig i noen kommuner, men vi kan ikke gå inn for det med mindre det gis garantier for at naturen ikke skal ødelegges. Naturen er for sårbar og hvis vi sier ja til dumping av farlig avfall i noe av det mest naturrike Norge har, ja da kan man like godt erklære fjordene død.

Vi kan ikke godta at pengekåte menn i dress nå går inn for en kortsiktig profitt framfor bærekraftige løsninger for framtiden, det må vi sette en stopper for!

Vi må ha en bærekraftig bruk av fellesskapets ressurser. I framtidens mineralnæring må det settes gode miljømessige rammevilkår som inkluderer underjordsdrift, alternativ bruk av overskuddsmasser og tilbake fylling av restmassen.

Om gruvedrift ikke er lønnsomt under disse forutsetningene, - ja da må industrien bare vente til den blir det. Mineralene forsvinner ikke, fisken derimot, den forsvinner. Vi kan ikke ha en forvaltning som gjør gruvedrift lønnsomt ved å sende regninga til fiskeri, turistnæringa og fremtidens generasjoner. Når de fleste av verdens gruvenasjoner klarer å utvinne mineraler uten å dumpe avfallet i havet, burde vi også klare det.

Guro Vollan Nilsen

Mobil: 95 28 78 75

Guro Vollan Nilsen på talerstolen