Hakk i plata bygger ikke tillit

Bjørnar Skjæran, Nestleder i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, Stortingsrepresentant for Troms og Bjørn Inge Mo, toppkandidat for Troms og Finnmark AP

Husker du luftambulansekrisen? Den som svekket beredskapen i Nord-Norge i fjor sommer. Den som regjeringen forårsaket og som helseminister Bent Høie lovet å ta seg av? 

Fjorårets dårligste sommer-hit er tilbake i Nord, og Høie er igjen DJ. Han lovet og lovet at den nye operatøren ville være klare til overtagelse 1. juli. Men tjenesten holder ikke mål, og folk fortviler. En rekke kriseløsninger er iverksatt, for å bøte på den svekkede beredskapen. Det er enda ikke avklart hvem som tar de endelige regningene for innleide jetfly, økt bemanning på Flykoordingeringssentralen, Forsvarets helikopter og Norsk Luftambulanses økte bemanning. En regning den nye operatøren bør ta.

Alle forstår at en overgangsfase mellom to operatører kan by på utfordringer. Men Høie har hatt mer enn et år til å forberede dette, og nå er det gått snart tre uker fra overtakelsen. Situasjonen er fortsatt uakseptabel. Sykehusene har fått beskjed om å begrense bruken av ambulansefly og syke folk blir satt på rutefly. Flere av flyene som er leid inn kan ikke lande på korte rullebaner. De har vi en del av, her oppe. 

17. juli fikk vi vite at Helse Nord vil ha Forsvarets Bell-helikopter i beredskap i Kirkenes til 2. august. Dette er forresten de samme helikoptrene som regjeringen vil flytte sørover. Det er vi imot. 

Nå får det være nok! Folket i nord er lei av at denne regjeringen tar så lett på beredskapen i nord. Situasjonen vi nå har er rett og slett ikke i tråd med det vi med rette kan forvente, og bryter med Stortingets tydelige vedtak fra i fjor om å sikre tilfredsstillende luftambulansetjenester i hele landet. Høies gjentatte løfter og forsikringer holder ikke vann.

Vår tillit til statsråden er tynnslitt. Vi trenger en løsning på luftambulansekrisen, ikke hakk i plata.

 

bjørn inge