Pressemeling

Finnmark Arbeiderparti har i kveld besluttet å utsette årsmøtet, som skulle holdes lørdag 29. februar og søndag 1. mars i Alta. Bakgrunnen for dette er at en av møtedeltakerne har oppholdt seg i et område med vedvarende spredning av coronaviruset og har influensasymtomer. Personen er nå i karantene, men har før dette vært i kontakt med flere av møtedeltakerne. Konklusjonen om å utsette årsmøtet baserer seg på faglige råd fra kommuneoverlegen i Alta og Fylkesmannen i Troms og Finnmark ved Fylkeslegen, som vektlegger føre-var prinsippet og råd fra WHO om å være ekstra strenge i vurderingen i forbindelse med samlinger.