kristina og bjørn inge

Flere stolte fagarbeidere i nord

Av Bjørn Inge Mo og Kristina Hansen, 1. og 2.kandidat for Troms og Finnmark Arbeiderparti

Over 400 elever fikk ikke læreplass i Troms og Finnmark i fjor. På vegne av elevene, bedriftene og mulighetene i nord er på tide at vi setter oss et hårete og viktig mål om at Troms og Finnmark kan bli det første fylket hvor alle yrkesfagelever får læreplass.

Gjennom en god innsats og samarbeid med næringslivet har de Ap-leda fylkene Troms og Finnmark sørga for at flere får læreplass enn før. Vi er stolte over at Troms og Finnmark nå ligger over landssnittet i andelen som får læreplass.

Ap er likevel langt fra fornøyde. Bedriftene og kommunene våre trenger kvalifiserte fagfolk for at vi skal utnytte mulighetene i nord. Vi kan ikke akseptere at over 400 elever er halvferdige med utdanningen sin, men ikke får læreplassen de trenger for å fullføre. Elevene skal slippe å stå i en av Norges mest meningsløse køer, og måtte sette utdanninga si på vent eller i verste fall ende uten jobb.

Derfor vil Ap i Troms og Finnmark satse på yrkesfag, og ha et løft for å få nok læreplasser. 

For det første skal flere fullføre videregående. Innsatsen for å sørge for at flere gjennomfører må starte tidlig. Elever må få bedre oppfølging gjennom for eksempel ringing, leksehjelp og forsterket sommerskole. 

For det andre vil vi knytte arbeidslivet og skolen tettere sammen. Kunnskapen lokalbedriften sitter på må mer inn i skolen, og skolen må mer ut i arbeidslivet. I Troms og Finnmark skal elevene kjenne sin historie, vite at de har mye å være stolte av og se hvilke muligheter de har til jobb.

Så skal vi få på plass flere læreplasser. Samarbeidet med kommuner og næringsliv må styrkes for å få dette til. Yrkesutdanningen må i sterkere grad enn tidligere rettes mot fag som er viktige i fremtiden og der regionen kan nytte våre fortrinn, eksempelvis opplevelser, reiseliv og sjømat.

Det er viktig for oss at fylkeskommunen går foran som et godt eksempel og er gode forbilder for næringslivet. Hvis vi får styre politikken i Troms og Finnmark skal det være en betydelig økning i læreplasser i fylkeskommunen!

I Troms og Finnmark skal vi ha hjerte for alle elever. Målet er at ingen skal falle utenfor. Derfor vil vi blant annet samarbeide med vekstbedrifter for å sikre ungdom og unge voksne som faller fra i utdanningsløpet.

Arbeiderpartiet ønsker å sikre trygghet og forutsigbarhet i skole- og linjestrukturen i fylket, og vil derfor ikke legge ned noen videregående opplæringstilbud i perioden 2019-2022, med unntak av tilbud som ikke benyttes. 

Arbeiderpartiets mål er at alle elever på yrkesfag skal få tilbud om læreplass. Vi vil invitere til en storstilt dugnad mellom fylkeskommunen, kommuner og næringsliv slik at Troms og Finnmark kan bli det første fylket hvor alle yrkesfagelever får læreplass.