Glad for at fylkestingets krav om deling av fylkene ligger i Aps program

Stortingsrepresentant Runar Sjåstad, fylkespartileder Kristina Hansen og fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo er fornøyd med at Arbeiderpartiets program følger opp kravet om oppdelinga av de tvangssammenslåtte fylkene. – Dette er en svært viktig sak for Finnmark Ap når vi nå har startet den lange valgkampen, sier Sjåstad som mener at et sterkt Ap er nøkkelen til Nye Finnmark.

Tvangssammenslåinga ble gjennomført 1.januar i år, men allerede i mars ba fylkestinget fylkesrådet om å sette i gang arbeidet med en søknad om å dele opp Troms og Finnmark fylkeskommune. - Arbeiderpartiet i begge fylkene hadde programfestet deling og det har vi selvsagt fulgt opp, sier Kristina Hansen.

Søknaden ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i midten av august og 16. september bekreftet departementet at de har fått den og vil «presentere saken for Stortinget på egnet måte». – Vi legger imidlertid merke til at på tross av det har vært et tosifret antall statsråder fra Solberg-regjeringa  i nord i det siste, har ingen viet det nye fylket oppmerksomhet, sier fylkesrådsleder Bjørn Ingen Moe. – Høyresiden har opprettet et fylke som de overhodet ikke har omsorg for.

Stortingsrepresentantene fra Arbeiderpartiet vil følge opp saken i Stortinget. - Denne saken skal ikke forbigå i stillhet, sier Ingalill Olsen. – Vi vil etterlyse en prosessplan og vi forventer regjeringa  tar kontakt med politisk ledelse i fylkeskommunen for dialog om saken.  

Vadsøordfører Wenche Pedersen er selvsagt svært opptatt av saken om oppdeling av den tvangssammenslåtte fylkeskommunen. – Jeg er veldig fornøyd med at fylkestinget har vært sterk og klar og at fylkesrådet har fulgt opp befolkningens krystallklare krav. Det er viktig at Arbeiderpartiet sentralt følger opp med programformuleringer som vil bidra til stor oppslutning om vår politikk. Vi trenger et nytt flertall på Stortinget neste høst både for å få etablert Nye Finnmark og få en mer aktiv politikk for distriktene og mot sentralisering.