Arbeiderpartiet er garantisten for at Troms og Finnmark blir to fylker igjen

Svavar Bjørnsson kommer i et innlegg i ifinnmark 10. august med påstander, antakelser og teorier rundt Arbeiderpartiets holdning og intensjoner når det gjelder oppdelingen av Troms og Finnmark. Ingen må være i tvil om følgende: Arbeiderpartiet går for oppdeling. Tvangssammenslåing skal erstattes med et godt, tett samarbeid mellom to fylkesting og to fylkeskommuner. Det har vært målet hele veien. Det er det selvsagt fremdeles. Og det er viktig at vi gjør et godt valg slik at vi får flertall på Stortinget for at Finnmark skal bli et eget fylke igjen.

Jeg er enig i Bjørnssons beskrivelse av at Stortingsflertallet - uten Arbeiderpartiet - begikk et overgrep mot folket i Finnmark da de på tross av overveldende flertall i Finnmark tvangssammenslo Finnmark og Troms. Arbeiderpartiet i Finnmark kjempet hardt imot. Til slutt valgte vi å ta styring i stedet for videre protest. Alle politiske muligheter for å stoppe sammenslåingen var prøvd. AP, som styrende og ansvarlig parti, kunne ikke overlate ansattes arbeidsforhold, -oppgaver, og -vilkår i et vakuum der ingen visste hva som kom til å skje og ingen tok ansvar. Ei heller velferdstjenestene til befolkninga, at bussen gikk, at tannlegetjenester ble ytt og trygghet for det videregående skoletilbudet pr 1.1.2020, kunne vi som parti, sosialdemokrater, og folkevalgte ha noe som helst usikkerhet rundt. Vi har nå ledelsen i Fylkesrådet i Troms og Finnmark. Vi styrer prosessen videre sammen med SP og SV. Vi har tenkt å bruke tiden godt.

Bjørnsson spekulerer i scenarioer der Troms Ap stikker kjepper i hjulene for oppdeling. La meg være klar også her: Alle så at dette var en vanskelig sak for Ap, men det er tilbakelagt for lenge siden. Ap i Troms og Ap Finnmark står sammen, styrer sammen og står sammen bak den politiske plattformen til fylkesrådet i Troms og Finnmark. Vi har gått og går til valg på oppdeling.

La meg også vise til et par momenter som jeg håper kan overbevise selv den største skeptiker om hvor Ap står i spørsmålet om oppdeling til to fylker igjen. I den politiske plattformen til Fylkesrådet som ledes av Bjørn Inge Mo (Ap) står det klinkende klart:

«Samarbeidspartiene vil arbeide for opphevelse av tvangsreformen og sammenslåingen av Troms og Finnmark. Vi skal jobbe aktivt mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, og vil sende en søknad om å dele opp fylket etter inndelingsloven».

Vi har sittet i litt over et halvt år. Søknaden er allerede sendt. Den vil nok ikke bli innvilget av dette stortingsflertallet, men den skal definitivt tas frem igjen når et nytt kommer. I Nordnorsk debatt så sent som den 19.juni skrev også fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo følgende: “Samtlige av de tre fylkesrådspartiene (Ap, Sp, SV) gikk til valg med mål om at Troms og Finnmark gjenopprettes som to fylkeskommuner så snart et nytt stortingsflertall gjør det mulig. Det er å lytte til folket. Kall det gjerne å ha respekt for folket. Alle som stemte på oss visste at oppdeling var en sentral sak. Selvsagt har vi tenkt å levere.”

For ordens skyld: Bjørn Inge Mo kommer fra Troms Ap. Klarere kan det vel neppe sies. Jeg synes det er trist om denne svært viktige saken ender opp som en valgkampsak der partier med samme mål sår tvil om hverandres intensjoner. Det bidrar negativt til denne viktige saken. Det er kun en ny regjering som Ap sitter i, ikke fylkesrådet, som kan sørge for at Troms og Finnmark får to fylkesting igjen. La oss stå sammen om dette. Derfor: En stemme til Ap ved stortingsvalget er en stemme på oppdeling av Troms og Finnmark.