Et tryggere Finnmark med Arbeiderpartiet i regjering

Leserinnlegg Marianne S. Næss, 2.kandidat stortinget

Folks trygghet avhenger av at hjelpen kommer når de trenger den. Det skal ikke spille noen rolle hvem du er, eller hvor i landet du bor. Det å vite at man får helsehjelp når man trenger det, er helt avgjørende for at folk i Finnmark kan leve gode og trygge liv. Arbeiderpartiet satser derfor tungt på ambulanseberedskap og jordmortjenesten.

Ambulansetjenesten er ikke bare transport. Det er sykehus på veien, på havet og på vinger. Luftambulansekrisen vi var vitne til i 2019, var en varslet krise på grunn av anbudspolitikk som ikke holder mål. Ambulansetjenesten er en forlengelse av sykehusene, og bør derfor ikke fases ut til andre aktører. Arbeiderpartiet vil både forskriftsfeste responstidene slik at folk kan være trygge på at de får hjelp raskt nok, og gjennomføre en statlig overtagelse av luftambulansene, fordi vi mener at helse er og bør være fellesskapets ansvar.

Fra 2016 til 2019 gikk Helse Nord ned med to ambulansebiler, samtidig som de i perioden fikk 7500 flere oppdrag. Kort oppsummert har ikke regjeringa fulgt med på utviklinga og behovet vi ser i akuttmedisinen i Norges nordligste landsdel. Bare de fire siste årene har Arbeiderpartiet i sine alternative budsjetter, hatt 700 millioner mer til Helse Nord sammenliknet med regjeringa. Det ville hatt mye å si for Finnmarks beredskap og trygghet for befolkninga.

I tillegg til at det er behov for styrking av ambulansetjenesten, har både fødende kvinner og fagmiljø over flere år advart om utviklingen i fødetilbudet i Norge. Jordmødre har selv fortalt fortvilte historier om kapasitetsmangel, at de løper mellom flere fødende samtidig i aktiv fødsel, og det har kommet frem at det ikke er jordmødre nok til å bemanne følgetjenesten hvor jordmor er med den fødende i bilen.  Fødende mødre fortjener en sikker fødsel, og våre dyktige fagfolk må ha nok tid og ressurser til å gjøre jobben sin på en grundig og god måte.

Arbeiderpartiet vil øke bemanningen av jordmødre. Det vil vi gjøre ved å blant annet doble antallet utdanningsstillinger og få på plass en ny finansiering av fødetilbudet som belønner faglig kvalitet. Vi vil også sikre at kvinner i kommuner med 90 minutters reisevei eller mer til sykehuset skal få følge av jordmor. For å få til dette må vi legge om arbeidslivspolitikken og innføre en nasjonal ordning som gir jordmødrene våre i distriktene faste, hele stillinger og ei lønn å leve av. Det skulle bare mangle.

Arbeiderpartiets mål er verdens beste offentlige helsetjeneste som er tilgjengelig for alle uansett adresse og lommebok. Nå er det på tide at helseberedskapen i Finnmark styrkes, slik at både nåværende og fremtidige innbyggere i distriktene våre kan føle seg trygge på at de får hjelp når de trenger det.

marianne