Tøffere rovdyrpolitikk

Steinar Karlsrøm har vært spesielt opptatt av landbruket i hele sin politiske karrière.

– Jeg har fulgt denne saken spesielt nøye, da jeg over flere tiår har sett reduksjonen av beitedyr som følge av rovdyrtap i Finnmark. Bønder over hele fylket er presset ut på øyer og områder som tidligere ikke er brukt til beite. Dette har vært kostnadskrevende og ikke alltid gitt bedre beiteforhold. Jeg mener bestemt at mange bønder har gitt opp sauedrifta på grunn av dette. Også innen reindrifta er rovdyrene et stort problem, klargjør Karlstrøm.

Sammen med Simensen spør han om rovdyrforvaltningen har de nødvendige ressurser til å ta ut nødvendig antall rovdyr slik at vi kan sikre en bærekraftig næring for våre sauebønder i Alta og i Finnmark for øvrig. Begge synes tapstallene fra bøndene i deler av Finnmark er skremmende høye, og peker på at kravene til sikker dokumentasjon blir vanskelig å innfri fordi det krever ferske kadaver.

Tøffere rovdyrpolitikk

Simensen og Karlstrøm lover en tøffere rovdyrpolitikk dersom Ap kommer i regjering fra høsten. De synes svaret fra Helgesen viser at Høyre/Frp-regjeringen ikke evner å ta de store tapene av bufe og rein på alvor. Finnmark Ap hadde rovdyrpolitikken som en prioritet sak på årsmøtet før nyttår, og er klar i sine krav.

– Finnmark Ap vil realisere rovviltforliket og bidra til økt beitebruk. Vi ønsker å forenkle erstatningsordningen slik at de gir erstatning til virkelige tap. Matproduksjon og livskvalitet for de som driver i næringa i Finnmark må vektlegges mer, slår de fast.

Det betyr blant annet langt mer effektivt uttak av rovdyr, spesielt jerv og gaupe. I tillegg skal det gis fellingstillatelse der det er konstatert tap over et visst nivå i et definert område. I tillegg krever FAp at rovdyrforliket av 2011 skal revideres ved at bestandsmålene reduseres og etterleves.