Nå er det Nord-Norge sin tur!

Skrevet av Runar Sjåstad, 1.kandidat

En av de største utfordringene i Nord er fraflyttingen av unge fra landsdelen. Etter 8 år med Høyre med makten har vi sett hva resultatet har vært, mer sentralisering og mer fraflytting fra nord. Og hva har svaret til Erna Solberg vært? Be norske kvinner føde flere barn.

Dette er ikke løsningen på fraflyttingen, heller en ansvarsfraskrivelse fra statsministerens side. Arbeiderpartiet mener den eneste måten å snu denne utviklingen på er politisk handlekraft og reell satsning på Nord-Norge.

For å få flere til å ville bli i landsdelen må vi skape samfunn hvor folk kan både bo og leve, hvor det er mulig å ta en utdanning, ha en trygg jobb, et trygt liv og ikke minst trives. Flere unge velger å flytte fra nord for å ta utdanning fordi tilbudet på hjemstedet enten er for dårlig eller for langt unna til at det skal gi mening å bli. Det er derfor å satse på arbeidet med å tilby folk utdanning der de bor. Arbeiderpartiet går til valg på et løft for den desentraliserte utdanningen og en storsatsning på nye utdanningsmetoder i distriktene.

For å få til dette må det blant annet arbeides med å bygge sterke kompetansemiljøer i nord gjennom en jevnere fordeling av offentlige arbeidsplasser og universitetene, samisk høyskole og fagskoletilbudet i nord må i større grad brukes til å skape lokale arbeidsplasser, i samspill med næringslivet.

De arbeidsplassene som skal skapes i Nord må også være fremtidsrettede og trygge. Om man skal klare å skape bolyst i landsdelen må man ha spennende arbeidsplasser som motiverer folk til både å komme og bli. Disse skal være både nyskapende og forutsigbare, innenfor fiskeri, oppdrett, industri, hydrogen, mineraler og mye mer, her ligger det utrolige muligheter for arbeidsplasser som kan bli sentrale inn i det grønne skiftet. Men denne utviklingen skjer ikke av seg selv, den skjer med prioritering av og bruk av penger på Nord-Norge. Arbeiderpartiet har konkrete planer for disse arbeidsplassene.

Det kanskje viktigste for å skape bolyst er trygget og trivsel. Vi kan ikke bare ha byer og lokalsamfunn hvor folk kan bo, men også leve. Da må grunnleggende behov som helsehjelp, god infrastruktur og sikre veier være på plass. De siste 8 årene har vi sett at dette har blitt nedprioritert av regjeringen. Arbeiderpartiet går til valg på responstid på ambulansen, fordi liv i distriktene er like mye verdt som liv i byene. Vi går til valg på skredsikring og oppgradering av de viktige veiene som er fartsårer for barn og voksne på vei til skole og jobb. I tillegg er det essensielt å utvikle kultur og fritidstilbud, det skal ikke være slik at det kun er i de største byene folk skal ha disse tilbudene. Nå er det på tide at Nord-Norge settes høyt på prioriteringslisten, fordi nå er det Nord-Norges tur.

Bilde av Runar Sjåstad