roser

Minneord Arnulf Olsen

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiets leder

Med Arnulf Olsens bortgang har Hammerfest, Finnmark og Arbeiderpartiet mistet en av sine fremste. Han var en sosialdemokratisk samfunnsbygger, kjennetegnet av sterk vilje, grundighet, utholdenhet og gjennomføringskraft.

«Han Arnulf var sta», vil noen si. Ja, det var han kjent for. Og det var bra. Han ville noe. Han ville bygge framtid for sin by og sitt fylke, dit han selv hadde kommet hjem som 18-åring i 1946. Det fantes knapt et mer ødelagt område i Europa etter andre verdenskrig. Men gjenreisingen var i gang. Arnulf ville ta del i den videre samfunnsbyggingen, og gikk inn i AUF og Arbeiderpartiet.

I 1971 ble han Hammerfest-ordfører, etterfulgt av to perioder som fylkesordfører i Finnmark fra 1975 til 1983, før han igjen var ordfører i hjembyen en fireårsperiode. Arnulf Olsen brukte disse 16 årene godt. Han var viktig for opprustningen av helsetilbudet i hele Finnmark, ikke minst en markant bedring av legedekningen.

Det samme kan sies om innsatsen da kortbanenettet kom på plass. Olsen var forhandlingsleder og det ble sagt at han var lite populær i hovedstaden. Korvald-regjeringens statssekretær i Samferdselsdepartementet, Per Magnar Arnstad (Sp), beklaget seg i ettertid over Olsens hardkjør. Det ble dyrere for staten enn planlagt. Men for Finnmark har kortbanenettet vært av uvurderlig betydning.

Så må en siste bauta etter Arnulf Olsen nevnes til slutt:

Olje- og gassressursene, og den kloke forvaltningen av dem, har vært et gode for hele Norge. De har gitt drahjelp til utbyggingen av velferdsstaten i alle deler av landet. De direkte ringvirkningene har imidlertid vært skjevt fordelt. Arnulf Olsen var pioner og drivende kraft i arbeidet med å åpne for aktivitet i nord, og sikre Finnmark sin rettmessige skjerv.

Det betalte seg, steg for steg. Snøhvit og Melkøya-anlegget har betydd enormt mye for Hammerfest, det vet hele byen og regionen. Uten innsatsen til den 92 år gamle mannen vi skal ta et siste farvel med denne uken, kunne det ha sett annerledes ut.  

Kampen for Finnmarks framtid er på ingen måte over. Behovet for videre, sosialdemokratisk samfunnsbygging er stort. «Han Arnulf» er borte. I Arbeiderpartiet tar vi med viktige lærdommer fra hans virke, til politikken som ligger foran oss. Arnulf Olsens livsverk vil leve videre som inspirasjon og påminnelse om hva som kreves.

Nå går tankene til familien, i det vi lyser fred over Arnulf Olsens gode minne.