Steinar Karlstrøm - Barnetrygdtillegget er fjernet

H/Frp fjernet barnetrygdtillegget. Vi foreslår at det tilføres tiltakssonen for å styrke tiltak som motvirker frafall i videregående skole. I tillegg må nybygging av elevhybler likebehandles med studenthybler.

Kjære landsmøte

Takk Jonas for tydelig tale og retning.

Det er i nord mye av verdiskapingen vil skapes i Norge i framtiden. Unike naturressurser som vil skape velferd, arbeidsplasser og gode bomiljø.

Arbeiderpartiet vil at alle skal ha like muligheter til opplæring. I Finnmark har vi en stor del av våre ungdommer på videregående skole som må bo på hybel fra de er 16 år gamle. Mange opplever at det ikke er ledige hybler og må på det private markedet.

Det er behov for å stimulere til økt bygging av elevhybler.

Ved bygging av studentboliger gis det fritak for moms. Dagens forskjellsbehandling mellom bygging av elevhybler og studentboliger må vi gjøre noe med og fjerne momsen.

Et målrettet virkemiddel er å endre regelverket til dagens praksis for studentboliger.

Når æ står på stand og møter velgerne i Alta og får spørsmål om hva Arbeiderpartiet skal gjøre annerledes enn dagens regjering, har vi mange svært gode svar.

Jonas sin tale ga inspirasjon!

Et av dem håper æ vil være følgende: H/FrP regjeringen fjernet den ekstra barnetrygden i tiltakssonen Finnmark, Nord-Troms og på Svalbard. Tillegget var på kr 320. For en familie med 2 barn har kuttet ført til redusert barnetrygd på kr 7 680,- pr år. 4 barns familie kr 15 000. Totalt har H/FrP fjernet 65 millioner kr pr år. Status viser flere kommuner med stor andel barnefattigdom.

Finnmark sliter spesielt med frafall i VGS og skårer lavt på nasjonale prøver. Jeg mener pengene bør tilbakeføres til barn og unge i tiltakssonen gjennom en satsing på økt gjennomføring og reduserte forskjeller i skolen og skolerelaterte tiltak. Kompetanse vil være avgjørende for næringsutvikling og verdiskaping i fylket.

Torbjørn Røe Isaksen prater, Arbeiderpartiet må handle!

Finnmark AP ønsker å erstatte barnetrygdtillegget i tiltakssonen med:

- gå inn med tiltak i barneskolen og videregående skole

- sikre tilstrekkelig med elevhybler

- øke borteboerstipendet, slik at retten til videregående opplæring skal være gratis og reell for alle

Dette kan evt utformes som en handlingsplan eller opptrapping over flere år.

Steinar Karlstrøm

Mobil: 977 61 960

Steinar Karlstrøm på talerstolen under Landsmøtet 2017