Pasientreiser

Leserinnlegg av Kristin Rajala, gruppe nestleder, på vegne av Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe i Finnmark.

Det er jævlig nok å være syk!

Om man ikke skal måtte betale for det også! Pasientreiser opptar folk i Finnmark. Forståelig nok. Regelverket for pasientreiser skal nå gjennomgås, og her er det viktig at vi i Finnmark sier vår klare mening. Jeg leverte derfor inn forslag på vegne av Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe om at vi må behandle denne saken på fylkestinget i mars i Hammerfest.

Skal du på sykehusbesøk i Finnmark, så kommer mange av oss ikke utenom å måtte ringe Pasientreiser. Med arbeidet i Helse Nord med mer sentralisering og spesialisering av spesialisthelsetjenesten, så ser det ut til at enda flere i Finnmark må reise mer, og lengre for å få helt nødvendig helsehjelp. Det er ikke bra! Vi trenger en fortsatt desentralisert helsetjeneste i Finnmark.

Vi i fylkestingsgruppa til Arbeiderpartiet har klare krav til vår egen regjering!

De som har lang reisevei til spesialisthelsetjenester, må få en reiserute som ikke går på helsa løs. Med de lange avstandene, som vi har i Finnmark, betyr det at man må få kortest mulig reisetid, da reisetida uansett blir lang. Fly- og busstilbud må være godt, så det er mulig å komme frem og tilbake på en dag. Pasienter i Finnmark må få kortest mulig reisetid til og fra timer hos spesialisthelsetjenesten!

I dag er det en skjult finansiering av pasientreiser gjennom NAV systemet. Dette fordi en ikke får dekket det det faktisk koster for f.eks. hotellovernatting. Reisene gjennom pasientreiser baserer seg på en fast takst. Nå når vi lever i en dyrere tid, er det spesielt viktig at takstene og regelverket justeres, for å sikre alle like muligheter til helsehjelp. Bestilling av hotell må også inn under regelverket til pasientreiser, slik at pasienter ikke må legge ut for, å betale dette selv. Pasienter må få dekket faktiske kostnader ved timer hos spesialisthelsetjenesten!

Med dagens drivstoffpriser, så er det helt nødvendig å heve taksten for kjøring til timer hos spesialisthelsetjenesten med egen bil. For mange er egen bil eneste alternativ, skal en unngå mange timers venting før og etter timen. I tillegg er det ikke sikkert kollektiv transport er mulig på hele reisen. Satsene for kjøring med egen bil må økes til statens satser!

Vi har sett historier i media, der pasienter ikke har rukket frem til viktige behandlinger i spesialisthelsetjenesten fordi fly har vært overbooket eller det har vært overlast pga. vær og vind. Pasienter må prioriteres på fly!

Endringer må til for å sikre oss fra Finnmark et likeverdig helsetilbud! Et godt regelverk for pasientreiser og en desentralisert struktur er viktig for å få dette til!

Bilde av Kristin