Minneord Gunnar Mathisen

Det er med sorg Finnmark Arbeiderparti mottok beskjeden om at mangeårige medlem Gunnar Mathisen gikk bort, 85 år gammel.

Gunnar Mathisen var et svært aktivt medlem og hadde flere verv. Han var leder av Finnmark Arbeiderparti i periodene 1978-1980 og 1989-1995. Han var vararepresentant på Stortinget og var inne som fast møtende representant fra 25.10.1996 til 30.09.1997, og i denne perioden satt han i Familie-, kultur og administrasjonskomiteen. Gunnar Mathisen satt også i Arbeiderpartiets sentralstyre i perioden 1992-1995. Også etter at Gunnar Mathisen gikk ut av sine valgte verv var han en aktiv bidragsyter i partiet og ga klar beskjed om hva han mente var best i mange saker. Gunnar Mathisens stemme har stilnet.

Finnmark Arbeiderparti takker for Gunnar Mathisens innsats gjennom mange år og lyser fred over hans minne!

GM

Foto: Håkon Nilsen/Kronstadposten