Bli kjent med Runar Sjåstad, 1.kandidaten vår til Stortinget

Runar Sjåstad er Arbeiderpartiets første kandidat til Stortingsvalget i Finnmark. "Jeg blir motivert av alle jeg møter som " brenner" for noe, som hver og en, alene eller sammen med andre bidrar til fellesskap."

Runar er fra Kirkenes, og bor i Vestre Jakobselv i Vadsø kommune. Han er gift og har tre barn. "Jeg vil på tinget for å være med på å påvirke og utvikle nasjonal politikk til beste for alle, uavhengig av hvor i landet man bor." sier Runar.

Runar sin hjertesak er næringspolitikk. Finnmark er rik på naturresurser både fornybare og ikke fornybare. Disse må utnyttes i et langsiktig perspektiv og i sameksistens mellom ulike næringer på en slik måte at de bidrar til samfunnsbygging.

Runar har som fylkespolitiker og fylkesordfører blitt godt kjent med muligheter og utfordringer i Finnmark. Denne kunnskapen ønsker jeg og bidra med i det politiske arbeidet på Stortinget til beste for hele Finnmark.

Jeg gleder meg til å reise rundt i Finnmark for å møte flest mulig frem mot 11. September. Det er  viktig å møte flest mulig og lytte til Deres innspill på hvordan vi best mulig kan bidra til økt vekst og bolyst.

En av de store utfordringene i dagens samfunn er utenforskap og økende sosiale forskjeller.

Finnmark AP har nominert Inga Lill Olsen og Steinar Karlstrøm sammen med meg på topp av lista. Dette gir oss et team med bred og lang erfaring, kjønnsbalanse og god geografisk spredning. Ingalill er en tydelig politiker med lang fartstid i lokal, regional og rikspolitikken. Steinar er en erfaren og tydelig politiker samt leder av Alta AP. Begge kjenner Finnmark godt, er hardtarbeidende og kommer til å stå på for Finnmark og Finnmarks befolkning.

Arbeiderpartiet går til valg med en politikk som setter velferd foran skattelette til de som har mest fra før. Skal vi få gjennomført vår politikk, må vi ha en ny regjering. Skal vi få dette til er det avgjørende at flest mulig stemmer Arbeiderpartiet.

Runar Sjåstad