kristina og bjørn inge

Fem grunner til å stemme Arbeiderpartiet i fylkestingsvalget

Vi skal ikke stå med lua i handa

Våre felles naturressurser tilhører folket i fellesskap og skal gi vekst og aktivitet her vi bor. Leveringsforpliktelsene må overholdes og gi fisk på land. Vi vil jobbe for større kvoter til kystflåten. Vi vil ha større satsing på vei og infrastruktur, og vil kreve et løft for fylkesveiene fra regjeringa.

En god skole i hele fylket

Vi vil beholde den desentraliserte skolestrukturen, og sier nei til Høyres budsjettkutt, som er en trussel mot distriktskolene våre. Arbeiderpartiet vil sørge for at trenden med at flere fullfører videregående fortsetter. Vi vil beholde LOSA, og gi elever bedre oppfølging gjennom opplæringa. Våre elever skal slippe å stå i meningsløs kø for å få læreplass. Derfor er vårt mål at Troms og Finnmark skal bli det første fylket hvor alle får en læreplass.

Et trygt og anstendig arbeidsliv

Vi vil at folk skal ha trygghet i jobben. Vi mener folk fortjener en ordentlig lønn, levelig pensjon og forutsigbarhet i familielivet. Brukerne fortjener den beste omsorgen og ansatte som kjenner dem. Derfor jobber vi for hele, faste stillinger og et seriøst arbeidsliv. Vi sier også nei til privatisering og kommersialisering av vår felles velferd.

Gode distrikter og byer

I en ny og stor region er det viktigere enn noen gang at vi bygger samfunn i fellesskap. Utvikling av distrikter, tettsteder og byer er avhengig av næringspolitikk som gir arbeidsplasser, og vi vil opprette et regionalt næringsfond som satser på næringer der vi har særlige fortrinn.

Sammen for Finnmark, mot regjeringa

Ap stemte mot tvangssammenslåingen tre ganger i Stortinget, men Høyreregjeringa presset det gjennom. Vi vil fortsatt arbeide mot Stortinget for å få opphevet vedtaket om tvangssammenslåing.