Finnmark tror på seg selv, Høyre!

Leder i Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, svarer på Finnmark Høyre sitt innlegg "Høyre tror på Finnmark, Arbeiderpartiet krisemaksimerer."

859768_10151481791217090_2037889932_o

Finnmark Høyre har et innlegg der de skamroser seg selv og forklarer oss finnmarkinger alt det gode de har gjort de har gjort de 4 siste årene, samt at de opplyser at AP krisemaksimerer.

H og FRP har de 4 siste år gjort sitt beste for å demontere kompetansearbeidsplasser i Finnmark. Her kan nevnes frislipp i statlige etater til "effektivisering","omstilling" og "modernisering", sikkert "bedre muligheter og bedre kvalitet" som er noen av de tomme slagordene Høyre stør om seg med.

Høyretoppene nevner IKKE at Mattilsynet, Vegvesenet, FIskeridirektoratet, Skatt Nord og andre har "omstilt" arbeidsplasser FRA Finnmark til fylker sør for oss. Siden dere er så full av selvtillit og tror så på Finnmark og til tross for iherdig innsats for å bygge ned, så kunne det vært interessant å få vite hvorfor dette er bra for Finnmark? Det står ennå ubesvart!

Kommunereformen skal gi bedre kvalitet hevder de fire underskriverne. Det mener ikke finnmarkingene, de har sagt nei i kommune etter kommune. Dessuten viser innbyggerundersøkelsen at innbyggere i små kommuner jevnt over er mer fornøyd enn innbyggere i store kommuner.

I tillegg er dere for tvang. Høyre og FRP brukte tvang, sammen med KRF og V og slo sammen Finnmark og Troms til en region, på tampen av stortingsperioden, mot Finnmark fylkeskommunes vedtak. Men kanskje Frank, Marianne, Anne Kari og Vetle vet bedre enn lokaldemokratiet?

Finnmark Arbeiderparti kan garantere at hvis vi vinner valget vil Finnmark bestå som egen region. Høyre kaster blår i øynene våre om alle "mulighetene". De har ikke engang greid å hoste opp hva de nye regionene skal drive med som skal gi oss finnmarkinger så mange nye "muligheter". Vi får ihvertfall muligheter til å få lang reisevei fra Vestre Jakobselv eller Berlevåg til regionsentret Tromsø. Avstandsulemper kan vi finnmarkinger alt om, så denne " gavepakken" lar vi oss ikke lure av.

NTP' en fra H og FRP var tragisk for Finnmark:

- Kløfta skulle få 210 mill kr i perioden 1923-29, mens AP vil starte med 400 mill kr i første periode og totalt skal vi bruke 970 mill kr.

- Til RV 94 Skaidi- Hammerfest var det ikke avsatt beløp, mens AP i sin alternative NTP vil starte i 2018 og har avsatt 1,3 mrd kr.

- Når det gjaldt fiskerihavner var det kun Kjøllefjord som hadde fått midler i siste periode. AP vil forsere dette og i tillegg avsette penger til Skarsvåg, Svartnes, Sørvær og Gjesvær.

- Og så lovet de før valget å fikse at massene etter E6 utbygginga sør i Alta skulle brukes på flyplassen, alt skulle fikses og ordnes. Vi vet svaret nå!

Høyre tillater seg også å klage på pressen som ikke drøfter hva det vil bety at SP har stor framgang og at det kan bli et sterkt SP i samarbeid med AP. Vi er ikke pressefolk, men vi kan gi dere et lite tips: Det betyr at Finnmark AP får ennå flere allierte i å drive aktiv distriktspolitikk med på Stortinget!

AP og SP vil ikke bruke de store pengene på skattelette til de rikeste, ikke gi fisken bort til trålrederne eller bygge ned fylkeskommunen i Vadsø. Vi vil ikke rasere og bygge ned vårt kjære Finnmark!

Finnmark Arbeiderparti vil bygge Finnmark!

For Finnmark Arbeiderparti

Ingalill Olsen, leder