Johan Castberg - hva blir igjen til Finnmark?

av Ingalill Olsen, Stortingskandidat Finnmark Arbeiderparti

Vi har hatt en enorm utvikling innen petroleumssektoren i Finnmark. Realisering av Snøhvitanlegget på Melkøya var og er et industrieventyr som har betydd enormt mye for Hammerfest, men også for resten av fylket. Gassen ble ilandført i Finnmark og ga arbeid og aktivitet, attraktive arbeidsplasser og tilbakeflytting blant ungdommer. Det neste prosjektet omhandlet olje, Goliat. Vi tapte kampen om ilandføring og lærte noe av det;

Vi skal aldri gi vår tilslutning til noe som ikke i tilstrekkelig grad skaper aktivitet på land i vårt fylke. Hammerfest er kommet godt ut også i forhold til Eni, mens ringvirkningene for nabokommunene som må ta belastningen dersom noe skjer, er heller små.

Når oljen fra Johan Castbergfeltet ble vedtatt ilandført på Veidnes i Nordkapp kommune tenkte jeg at vi har vunnet fram med Finnmark Arbeiderpartis strategi; ressursene utenfor våre områder skal gi vekst og utvikling i Finnmark. Statoil slo på stortromma og hadde vinterlig fest med bobler i glasset 13.februar 2013. Johan Castbergoljen skulle ilandføres på Veidnes.

Så ble det stille. Ingen beslutninger ble fattet. Det var ingen avklaring overfor Nordkappsamfunnet.

Dette er ennå ikke avklart, men Statoil har bestemt hvor driftsorganisasjonen skal være. Til tross for Johan Castbergs beliggenhet utenfor vår kyst, så skal driftsorganisasjonen plasseres i Harstad! Statoil og resten av lisensen har gjort et meget beklagelig valg, som jeg dessverre tror svekker finnmarkingenes oppslutning om utvinning av de resterende petroleumsressursene i Barentshavet. Den oppslutningen kan verken Statoil eller noen andre oljeselskap være foruten.

Det minste Statoil kan gjøre er å få på plass vesentlige framskutte driftsfunksjoner til Hammerfest, samt beslutte at oljeterminalen legges på Veidnes, for ikke å tape ytterligere troverdighet. Dette bør gjøres snarest og i god tid før Plan for utbygging og drift (PUD) sendes over til sentrale myndigheter.Jeg tror at oljeselskapene ikke kan ta finnmarkingenes støtte for gitt dersom ikke Johan Castbergfeltet bygges ut og det blir en terminal på Veidnes i Nordkapp.

Man trenger heller ikke å være synsk for å regne seg ut til at det kanskje blinker et rødt lys for noe som helst i Lofoten og Vesterålen dersom finnmarkingene sier et klart nei på bakgrunn av manglende ringvirkninger.

Det er en grense for alt. I denne saken er det flere enn meg som føler seg lurt av Statoil.

Det minste man kunne forlange var at det var samtidighet i beslutning om plassering av driftsorganisasjonen i Harstad og utbygging av Johan Castberg. Jeg forutsetter at det etableres en oljeterminal på Veidnes i Nordkapp i tråd med de løfter som ble gitt lokalsamfunnet i 2013. Min støtte til videre petroleumsaktivitet er knyttet til en positiv løsning av denne saken.

Nå må Statoil avklare!

original