Kommunal skole og velferd må finansieres!

Skrevet av Arbeiderpartiets ordførere i Finnmark

Høyrestatsråd Henrik Asheim avslører i et leserinnlegg i landets lokalaviser at Norge har en egen minister for høyere utdanning og forskning. Videre avdekker han at denne statsråden har dårlig kontakt med virkeligheten i norske kommuner. Hovedbudskapet hans er at norske kommuner har det ganske fett økonomisk sett, noe han begrunner med at kommunene går med overskudd og at få kommuner havner i ROBEK.

Man skulle tro at en statsråd med ansvar for utdanning ville ha en mer kunnskapsbasert tilnærming til den økonomiske virkeligheten i kommunene. At mange kommuner går med overskudd i regnskapet sier ingenting om forholdet mellom behovene som finnes og pengene man har til å bruke på skole, helse og eldreomsorg. Det forteller kun at kommunene greier å holde seg innenfor stramme budsjetter, og at kommuneøkonomien de senere årene blitt reddet av høyere skatteinngang, mindre pensjonsutgifter og lavere kostnader til folketallsutviklingen enn hva som var forutsatt.

En rapport publisert av KS i juli viser at halvparten av kommunene i Norge har lite til moderat økonomisk handlingsrom. I de kommunale budsjettprosessene betyr dette at man hele tiden må se etter hvor man kan gjøre nye kutt. Det betyr at arbeidspresset øker på de som jobber i barnehagene, skolene, i helsetjenestene og eldreomsorgen. Det betyr at mange kommuner må kutte i tjenestetilbud og service. Det betyr at kommunene ikke har tilstrekkelig med penger til å gjøre den jobben vi gjerne vil gjøre når det gjelder tidlig innsats i skolen, forebyggende helsearbeid og samfunnsutvikling. Oppgavene står i kø, og regjeringen holder sjelden igjen når de snakker om forventningene til kommunene enten temaet er psykisk helse, å forebygge ekstremisme eller å skape attraktive lokalsamfunn. Greit nok, men da må også pengene på bordet! Dagens regjering har imidlertid gjort andre prioriteringer. Mens de har kuttet i overføringene til personer med ekstra behov for helsehjelp og omsorg fra kommunen har de samtidig redusert skatten med millionbeløp til de rikeste menneskene i landet.

Nå trenger vi en ny regjering og en ny retning for landet der skole og velferd i kommunene blir prioritert først! Hverdagen til vanlige folk er viktigere enn å hjelpe landets rikeste til å bli enda rikere. AP går til valg på styrke kommunenes frie inntekter med minst 5 milliarder i 2022. Stem Arbeiderpartiet!

Lena Norum Bergeng, ordfører i Sør-Varanger

Knut Inge Store, ordfører i Nesseby

Marianne Sivertsen Næss, ordfører i Hammerfest og stortingskandidat

Rolf Laupstad, ordfører i Berlevåg

Bernth Sjursen, ordførrer i Måsøy

Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø

Monica Nielsen, ordfører i Alta

Eva Husby, ordfører i Hasvik

Svein Atle Somby, ordfører i Karasjok

Sigurd Rafaelsen, ordfører i Lebesby og stortingskandidat

Aina Borch, ordfører i Porsanger

Helga Pedersen, ordfører i Tana

bilde av ordfører finnmark arbeiderparti