LBR

Arctic Race of Norway 10 år

Kjære Arctic Race of Norway!

Gratulerer med 10-års jubileet! På torsdag starter det 10-ende Arctic Race of Norway fra Kautokeino, et prosjekt som er blitt et gedigent samarbeidsprosjekt mellom kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, idretten, ideelle organisasjoner, partene i arbeidslivet, Innovasjon Norge, Bufetat og enda mange flere. Jeg syns det er verdt noen ord.

I år er alle etappene i Finnmark.

Derfor takk fra oss her:

·For den ukuelige trua på at det umulige er mulig

·For at vi blir stolte av fylket vår, av landsdelen og for at vi bygger vår felles identitet

·For at dere tar initiativ til at lokalsamfunnene kler seg til fest, jobber sammen og skaper en folkefest vi trenger

·For at dere kobler sammen næringsliv, det offentlige, idretten, kulturlivet og de fine folkan.

·For at dere viser fram landsdelen vår til hele verden på en sånn fantastisk måte

ARN ønsker ikke bare å være et sykkelritt, men også et verktøy for utvikling av Nord-Norge. Det startet med at de fikk de tre nordnorske fylkeskommunen med seg, så har det bare ballet på seg, som vi sier.

De har inkludert og bidratt til kobling mellom parter vi ikke ville tenkt et sykkelritt skulle samarbeide med. Bufetat bruker oppmerksomheten rundt sykkelrittet til å skaffe flere fosterhjemsplasser, NAV er i samarbeid med ARN for å redusere utenforskap, og med partneren Consto jobber de for å trekke flere fagarbeidere og ingeniører til nord. Dette er bare for å nevne noen.

ARN er også opptatt av framtida og bærekraft, og bruker ressurser sammen med bedrifter for å utvikle bærekraftige løsninger for rittet. Dette bidrar igjen til innovasjon og nytenkning for landsdelen.

TELENOR undersøker strekningen til rittet i forkant og sjekker nettet, og tetter der noe mangler. I mange kommuner har det blitt litt sårt tiltrengt asfalt også.

Det er vel bare kongen og Arctic Race som utløser sånt, helt utenfor budsjett!

Det er ingen tegn til kommunemesterskap eller sjalusi,- alle er fornøyde.

Dette klarer de fordi Arctic Race er blitt litt VÅRT, vi har i fellesskap evnet å skape noe unikt. Noe som bygger stolthet, identitet og fellesskap. Folket og kommuner i nord har takket ja til partnerskapet Arctic Race har invitert til, og dermed etableres et fundament for noe mye større enn enkeltkommuner og folk er hver for seg.

Dette bør vi lære av når vi nå skal etablere Finnmark på nytt, vi får til mere i samarbeid og fellesskap!

Vi trenger dette. Vi trenger de folkefestene vertskommunene og enkeltpersoner klarer å skape. Det blir mer handel og flere folk i kommunesentrene. Vi trenger å kjenne på den stolthetsfølelsen vi får når vi ser VÅR kommune på tv til hele verden.

Vi trenger mer slikt, vi trenger mer samskaping og vi trenger å bygge vår felles tro på at vi kan få til det vi vil hvis vi gjør det i fellesskap. I Finnmark kan vi bruke dette til å få flere til å ha lyst til å flytte nordover, - til å skape attraktive samfunn og Finnmark som positiv merkevare.

For alle vil være på vinnerlaget. Og vinnerlag skapes ikke alene, men i fellesskap.

Vi lover vi skal støtte opp om det gode arbeidet i årene fremover!

Lykke til!