Regionreformen

Regionreformen er en viktig sak for finnmarkingene, og det er en viktig sak for Finnmark arbeiderparti.

Derfor har vi gjennom demokratiske prosesser kommet frem til at vi er best tjent med å stå aleina som egen region.

Nå når vi er i ferd med å bli tvangssammenslått med Troms på grunn av H/FrP regjerningen, med støtte fra Venstre og KrF, er vi tydelige på at det er en sak vi kommer til å reversere om vi kommer til regjeringsmakt til høsten.

Vi mener at oppgavene løses best nærmest mulig der brukerne av tjenestene er, og at vi på denne måten også bygger opp kompetansemiljøet i Finnmark.

Runar Sjåstad, 1.kandidat til stortinget.