Konkursen i AS Sydvaranger

- For Finnmark Arbeiderparti er det uforståelig at vi har en næringsminister og en regjering som velger å ikke gjøre det de kan for bedrifter som sliter. Å skyve ansvaret over på en fylkeskommune, som den samme regjeringa har strippet for midler, er oppsiktsvekkende, sier fylkespartileder Ingalill Olsen .

original

Finnmark Ap registrerer at styret i AS Sydvaranger i dag har begjært selskapet konkurs. De største kreditorene, DNB og Innovasjon Norge vil ikke være med lenger. Fra regjeringa høres så langt ingenting! En næringsnøytral næringsminister, med en tom verktøykasse, vender ryggen mot et Sør-Varangersamfunn som allerede er sterkt presset av flyktningesituasjonen.

For Finnmark Ap er det uforståelig at ikke myndighetene, om ikke annet så gjennom Innovasjon Norge, har klart å finne en løsning, så lenge det finnes interesserte investorer. Å sende et helt samfunn ut i arbeidsledighet noen uker før jul, uten å løfte en finger for å begrense skadene er uforståelig. Ikke bare Sør-Varanger kommune er berørt, da mange av de ansatte bor andre steder i fylket. Dette er en mørk dag for Finnmark.

Når konkursen nå er et faktum forventer vi at det offentlige blir tilført nok ressurser, økonomisk og med personell, til å møte denne utfordringen med en eksplosiv økning i antall arbeidsledige. Finnmark Ap krever at sentrale myndigheter med regjeringen i spissen stiller opp med tiltak, slik at både Sør- Varangersamfunnet og andre lokalsamfunn som rammes, kommer seg gjennom denne krisen.