Arbeiderpartiets landsmøte 2021

Finnmark Arbeiderpartis delegasjon

15.-17.04 avholder Arbeiderpartiet sitt landsmøte. Finnmark Arbeiderparti er selvfølgelig sterkt representert. Her er delegasjonen:

Wenche Pedersen (Delegasjonsleder, Vadsø)

Marianne Sivertsen Næss (Hammerfest)

Monica Nielsen (Alta)

Bernth Sjursen (Måsøy)

Agnete Masternes Hanssen (AUF)

Bjørn Johansen (LO)

Knut Inge Store (Nesseby)

Stein Thomassen (Loppa)

I tillegg til disse deltar Runar Sjåstad og Ingalill Olsen fra stortingsgruppen, Ronny Wilhelmsen fra Sametingsgruppen og Sigurd Rafaelsen og Kristina Hansen fra landsstyret.

Dette er de viktigste sakene våre på landsmøte:

  • Fiskeri og naturressurser i Finnmark
  • Distrikspolitikk - hvordan skape arbeidsplasser i nord
  • Psykisk helse blant ungdom
  • Rusreformen
  • Reiseliv
  • Høyere utdanning og desentralisert utdanning
  • Samferdsel og infrastruktur 

Kontaktpersoner: Wenche Pedersen (delegasjonsleder) og Kristina Hansen (leder av Finnmark Arbeiderparti)