10 gode grunner til å stemme Arbeiderpartiet

Vi går en spennende tid i møte, der DU kan være med å avgjøre retning for Norge!

runar, ingalill, steinar

Stemmer du Arbeiderpartiet lover vi deg å jobbe målrettet for at Finnmark skal gis mulighet til en fremtidsrettet utvikling på linje med resten av landet, basert på våre fortrinn. 

Vi gir deg 10 god grunner til å stemme Arbeiderpartiet for oss som bor i Finnmark:

1. Finnmarks naturressurser skal gi aktivitet og arbeid i Finnmark

2. Finnmark blir egen region og ikke slått sammen med Troms

3. Pliktsystemet vil bli innskjerpet og tilbudspliktig fisk skal på land

4. Finnmark Arbeiderparti skal jobbe for at oljen fra Johan Castberg skal ilandføres

5. Reiselivsnæringa i Finnmark skal styrkes og generere nye arbeidsplasser lokalt

6. Forsvar og beredskap skal styrkes i Finnmark

7. Helsetilbudet i Finnmark skal styrkes med nytt sykehus i Hammerfest, utbygging av Alta nærsykehus og Samisk helsepark i Karasjok

8. Arbeiderpartiet vil jobbe for å få mer fleksible pasientreiser

9. Arbeiderpartiet vil legge til rette for å skape nye arbeidsplasser, sørge for at flere kommer i jobb og sikre et trygt arbeidsliv

10. God kommuneøkonomi i alle landets kommuner, slik at mer penger kan prioriteres til barnehage, skole og eldreomsorg i kommunene

Les mer om Arbeiderpartiets politikk!

Godt valg!

Runar Sjåstad, Ingalill Olsen, Steinar Karlstrøm