Stine Akselsen

6.kandidat fylkestinget i Troms og Finnmark

Bli kjent med Stine

Stine Akselsen er 45 år og kommer fra Kjøllefjord, Lebesby kommune. Hun er gift og har 2 barn.Stine har vært ordfører i Lebesby kommune i 10 år, og stiller nå til fylkestinget i Troms og Finnmark på 6.plass til Arbeiderpartiet.

Dette vil Stine jobbe for

All ungdom i den nye regionen skal gjennomføre sin videregående utdanning. For å få dette til må vi legge til rette å sikre alle en lærlingplass, bedre kvaliteten i skolen, gi et gratis måltid til alle elever, samt legge bedre til rette for boplass til borteboere. 

Hele regionen skal ha en god infrastruktur med gode veier, havner og flyruter. Samt sikre et godt bredbånd, kraftverk og kollektivtilbud til alle. 

Legge godt til rette for å utvikle det nye fylket innenfor kompetanseheving innenfor næringslivet. 

Funfact om Stine:

Stine brenner for fiskeri, havbruk og havneutvikling. Det er nettopp dette hun har kjempet hardest for i sine ti år som ordfører.  

Stine Akselsen