STØTTER IKKE EN OFFSHORELØSNING PÅ JOHAN CASTBERGFELTET

Finnmark Aps holdning er at naturressurser som tas i bruk i og i tilknytning til Finnmark skal gi ringvirkninger og danne grunnlag for samfunnsbygging på Finnmarkskysten.

original

Finnmark Arbeiderparti har i dag blitt kjent med at lisenshaverne i Johan Castberg, med Statoil som operatør, har tatt en konseptbeslutning som ikke sikrer ilandføring i Nordkapp som bebudet 12.februar 2013. Det skal bygges en flytende produksjonsenhet for utvinning av oljen fra Johan Castberg-feltet som også skal ta inn framtidige funn i Barentshavet.

Dette er helt uakseptabelt. Finnmark Arbeiderpartis holdning er at naturressurser som tas i bruk i og i tilknytning til Finnmark skal gi ringvirkninger og danne grunnlag for samfunnsbygging på Finnmarkskysten. Offshoreløsninger i Barentshavet ivaretar ikke dette.

Finnmark Arbeiderparti er dypt skuffet over beslutningen og kan ikke gi konseptvalget sin støtte, da forutsetningene for vårt ja til utvinning er fullstendig endret.