Ungdom: vår viktigste nordområdesatsing

Skrevet av Marianne Sivertsen Næss, 2.kandidat for Finnmark AP

Nord-Norge er en motor i den nasjonale verdiskapningen. Som region konkurrerer vi i Norgestoppen innen havbruk, energi, mineraler, fiskeri og opplevelser. Landsdelen har ressursene verden både trenger og ønsker.

Skal potensialet utnyttes til fulle kreves en helt ny distriktspolitikk, en politikk som gir ungdommen vår trua på at akkurat her i nord kan de leve gode, meningsfulle liv.

Det er derfor på høy tid at vi får ei ny regjering som styrker landsdelen i stedet for å bygge den ned. Vi kan ikke akseptere at store deler av landet tappes for krefter.

Vi ser den samme utviklingen fra sør til nord. Distrikts-Norge avmagres. Det vil jeg som Stortingskandidat for Finnmark Arbeiderparti gjøre noe med! Og vi må starte i nord – grensen til Russland. Viktig for nasjonens sikkerhet og av geopolitisk betydning.

Med Arbeiderpartiet i regjering skal vi gi ungdommen vår trua og trygghet på at i nord er det jobb å få. Jobber innenfor fornybare næringer, og jobber som innbyr til spennende karriereveier. Pandemien har vist oss mulighetene for å jobbe digitalt og desentralisert, og du kan fint sitte i Finnmark i fremtida og jobbe for organisasjoner som FN.

Nesten alle ungdommer i Norge begynner på videregående, men etter fem år er det 1 av 5 som verken har fagbrev eller vitnemål. Vi vil styrke tidlig innsats, slik at små hull ikke fører til store utfordringer. Og vi må sørge for at ungdom får riktig hjelp tidlig slik at vi forebygger frafall; vi skal gi ungdom i videregående tettere oppfølging, også over i læretiden, styrke den tverrfaglige innsatsen rundt elevene i skolen og det psykiske helsetilbudet for unge.

Både nærings- og samfunnslivet trenger flere fagarbeidere for å styrke velferdstjenestene i nord og en industri i Norgestoppen. For mange yrkesfagelever får ikke læreplass og for få gjennomfører med fag- eller svennebrev. Arbeiderpartiet vil innføre en nasjonal lærplassgaranti for ungdom, ruste opp utstyret i yrkesfagundervisningen og bevilge en yrkesfagmilliard – 1 milliard kroner – i løpet av de neste fire årene.

Så vil vi sørge for at elever møte lærere som har tid til å gi dem tett oppfølging, og til å gjennomføre tidlig innsats. Vi vil ha flere kvalifiserte lærere i hele landet for at lærere skal ha tid til å gi elevene tettere oppfølging, gjøre undervisningen mer praktisk rettet og gjennomføre tidlig innsats.

Tannhelse er et av de områdene der vi i dag ser store sosiale helseforskjeller, også blant ungdom. Arbeiderpartiet vil gjennomføre en tannhelsereform, med gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten, der vi prioriterer unge voksne og grupper som ikke har mulighet til å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling.

Mange med psykiske lidelser må vente lenge på helsehjelp, eller avises uten at vi vet om de følges godt nok opp. 23% av henvisningene til psykisk helsevern ble avvist i 2020. Kapasiteten i psykisk helsevern er presset og sykehusene er underfinansiert. Arbeiderpartiet vil ha et varig og kraftfullt løft langs hele spekteret av tilbud innen psykisk helse.

For Arbeiderpartiet er det helt avgjørende for landets vekst, utvikling og sikkerhet at ungdommen vår velger seg Nord-Norge som sin trygge havn. Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde, og ungdommen er vår viktigste nordområdesatsing!

Bilde av Marianne Sivertsen Næss