Sigurd K Rafaelsen

Dialogen må på plass

Den brutale angrepskrigen til Putins Russland, har skapt lidelser vi ikke har sett mellom land i Europa i nyere tid. Ukrainere betaler prisen for denne brutaliteten hver dag. At Europa i fellesskap står opp mot Russland og for våre verdier er viktig og riktig.

De europeiske sanksjonene har også fått konsekvenser for våre lokalsamfunn i Finnmark. Situasjonen for verft, verksteder og skipsagenter i Finnmark er alvorlig. I neste runde kommer leverandørene og servicenæringene, som har basert seg på denne aktiviteten. Som nasjon må vi stille opp for de som bærer den tyngste børen av Norsk sanksjonspolitikk og solidaritet med Ukraina. Vi må stille opp der hvor konsekvensene av dette kjennes i hverdagen.

Sør-Varanger og Øst-Finnmark har over flere tiår rettet sin næringsvirksomhet mot Russland, nærmest på oppdrag fra et utall regjeringer, ettersom dette har vært villet nasjonal politikk.

Pakken til Øst-Finnmark og til Sør-Varanger samfunnet især, spesielt ivaretakelsen av Kirkenes Sykehus, er, sammen med styrking av tiltakssonen, gode tiltak og steg i riktig retning for å trygge og for å sikre bosettingen og statlig tilstedeværelse i regionen, men det løser ikke de langsiktige utfordringene.

Utenriksdepartementet publiserte i mai en pressemelding med en påminnelse om hva russiske fartøy har lov til og ikke ved havneanløp. Bedrifter i Finnmark har imidlertid utfordringer med tolkningen og de juridiske implikasjonene dette medfører. Dette tilsier at UD må ennå mer på banen og sørge for tilstrekkelig og god veiledning.  I tillegg må regjeringen komme på banen med tiltak som kortsiktig kan lette situasjonen for arbeidstakere og bedrifter. Det vises til oppsigelser av mange arbeidstakere i Sør-Varanger. Det blir ingen omstilling hvis kompetansen forsvinner og bedriftene blir borte.

Det er viktig at det fortsatt føres dialog mellom regjering, lokale og regionale myndigheter og næringsliv og med og mellom partene i arbeidslivet.

Totalberedskapskommisjonen, dirstriktsmeldingen og forsvarskommisjonen peker på viktigheten av den sivile beredskapen og viktigheten av at det bor folk i Finnmark. Arbeid, infrastruktur og aktivitet er forutsetningen for dette.

Våre representanter i regjering har signalisert en satsing på Finnmark i statsbudsjettet for 2024. Dette ser vi fram til og det er heller ikke mangel på tiltak, dette være seg 420 kv-linje, E45 Kløfta, havneutbygginger, COAT og å nevne noen.

Krigen er Putins ansvar, men vi må som nasjon finne løsningene som sikrer vår suverenitet og tilstedeværelse i nord. Da er dialog med de berørte et minimum. Vi er mange som vil og kan fasilitere den dialogen.

Sigurd K Rafaelsen