Nå er det Nord-Norges tur

Leserinnlegg av Runar Sjåstad, 1.kandidaten til stortinget

Åtte år med festtaler og befolkningsnedgang er nok. Vi vil utvikle landsdelen. Og vi vil bli flere. Det viktigste verktøyet i vår verktøykasse er en aktiv stat som stiller opp i stedet for å stikke av.

Når Eva Grinde i Dagens Næringsliv mener vi sier ja til alt, velger hun ganske elegant å hoppe over at vi sier nei til skattekutt til de rikeste. Hun overser også at vi kan skape mer om vi utnytter mulighetene i hele landet gjennom en rettferdig klimapolitikk som både kutter utslipp og skaper jobber.

Nordområdene er Norges viktigste strategiske område, men uten flere arbeidsplasser i nord er en slik satsing tomme ord. Mer enn noe annet er det en politikk som får flere til å bo og leve her som er grunnlaget for at vi kan satse på nordområdene som et utstillingsvindu for grønn industri og vårt viktigste vindu mot verden og Arktis. Det er arbeid til alle som er jobb nummer én, også i nord.

Det er derfor Arbeiderpartiets vekstplan for Nord-Norge nettopp handler om å skape nye arbeidsplasser samtidig som vi kutter utslipp. For å skape et fremtidsrettet og bærekraftig Nord-Norge.

Noen av våre viktigste grep er å utvikle norsk olje og gassnæring, og bygge ny industri på skuldrene til dagens industri. Vi vil legge til rette for styrking av industri og leverandørklynger i nord. Vi vil utarbeide en industriplan både for Norskehavet og Barentshavet. Og vi vil satse på kraftforedlende grønn industri.

Nettopp fordi med rette grep vil det skape nye arbeidsplasser og styrke de eksisterende. Enten det er Hydrogen og ammoniakkproduksjon i Berlevåg, Karbonfangst og bruk til fiskefor i Finnfjord eller batterier i Mo i Rana, ser vi store muligheter. Nye jobber. Ny teknologi. Nye utslippskutt. Alt basert på rein, billig kraft og våre naturressurser. Nord-Norge har muligheten til å bli en ledende fornybarregion i Europa, hvor vi ikke snakker om klima, men skaper jobber ved å redde klima.

Og vi vil satse på en av våre eldste næringer fiskeriet, samtidig som en av de nyere, men likevel så viktige, reiselivet. Fiskeri- og sjømatnæringen er bærebjelken i store deler av kystNorge, og den fremste forutsetningen for bosetting en rekke steder i nord. Med store, rike havområder og en aktiv næring har Nord-Norge alle forutsetninger for å være den foretrukne plassen for utvikling av en bærekraftig havbruk- og fiskerinæring. Arbeiderpartiet vil sørge for at fiskeri- og sjømatpolitikken skaper arbeidsplasser, kompetanse og aktivitet langs kysten i nord, og har som mål å doble verdiskapningen fra havbruk innen 2030.

Fantastiske naturopplevelser og muligheter har gjort reiselivsnæringen i nord til et viktig satsningsområde for mange nordnorske lokalsamfunn. Spesielt etter koronapandemien er det viktig å ha en regjering som er villig til å satse. Vi vil utarbeide en egen næringsstrategi for reiselivet i nordområdene der bærekraftig utvikling, helårlige arbeidsplasser og verdiskaping er i fokus. Det er også essensielt at reiselivssatsingen bidrar til lokal vekst og verdiskapning i kommunene i Nord.

Vår nordområdepolitikk handler om kunnskap for, om og i nord. Det er derfor vi understreker at desentralisert utdanning skal styrkes. Nettopp fordi mer utdanning skal kunne kan tas nær hjemstedet. Det er viktig i en langstrakt landsdel. Spesielt med fraflyttings-problematikken som bare har blitt større de siste årene er det viktigere enn noen gang at de unge i Nord føler de lever i en landsdel hvor de både kan ta utdanning og bygge livene sine i fremtiden. Sterke campuser på Helgeland, i Harstad og i Alta og flere andre steder er en av løsningene for å kunne gi flere unge et reelt ønske om å bli værende i Nord.

Vi vil også styrke de to universitetene med nye nordområdeoppdrag. Det handler om at vi skal bruke staten for å legge til rette for forskningsprogrammer med fokus på ressursforvaltning, havbruk, romaktivitet, energi og klima. Det skal vi gjøre også fordi det vil skape nye arbeidsplasser.

Når vi sier at muligheten for norsk romindustri er store i nord, så er det er en reell analyse som ligger bak. Men vi kan ikke leve av analyser og strategier som det snakkes om på frokostmøter. Arbeiderpartiet skal få på plass et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø og et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya.

For oss er det egentlig det valget handler om. Vi vil bort fra store ord i nord, vi vil bidra til å skape nye arbeidsplasser og ny vekst. Med andre ord vil vi ta politikken fra regjeringens store og svevende ord til konkret handling.

Etter åtte år med 50 milliarder i kutt i formueskatten til folk som stort sett ikke bor i nord må det være vanlige folk sin tur. Ja, Nord-Norges tur.

Runar