Høyre og FrP kutter - ikke bare skatt

Solberg regjeringen har kuttet skatten til de rikeste.

De 1600 personene som er en del av den eksklusive klubben som har over 100 millioner i formue, har i snitt fått kuttet skatten med 575.000 i året – altså omtrent 1600 kroner dagen. Folk flest har fått 10 kroner dagen. Norges superrike har altså fått 160 ganger mer i skattekutt en folk fleste.

For å skaffe penger til kuttene har H/FrP økt avgiftene med 4 milliarder. Men disse er mer jevnt fordelt, her må du betale det samme enten du er fattig eller rik.

Men fire millioner i økte avgifter var ikke nok, så for å skaffe penger har H/FrP også foretatt en del mindre kutt. Det vil si, i statsbudsjettet er de små, men for dem som rammes av kuttene er de som store.

• H/FrP har kuttet tillegget i barnetrygden i Finnmark. 3.840 kroner mindre per barn årlig.

• H/FrP har kuttet også i barnetillegget for uføre. Dette rammet først og fremst folk som hadde lav inntekt før de ble uføre, og deres barn. Egentlig ville H/FrP hatt større kutt, men etter press fra opposisjonen og støttepartiene ble kuttet redusert.

• Multihandikappede, uføre og kronisk syke var de neste som opplevde kutt – ikke skattekutt, men virkelige reduksjoner i støtten. Dette er et usosialt kutt som rammer mennesker som har det vanskelig, er syke og gjerne har lite fra før.

• Regjeringen hevder den prioriterer psykisk helse, men foreslo å kutte tilskudd til direkte tiltak til psykisk helse i skolen med 16 millioner kroner.

• Den kulturelle spaserstokken, som gjør at beboere ved i sykehjem og ved eldresentre har fått tilbud om profesjonell kunst- og kulturformidling, forslo regjeringen å fjerne helt. Den overlevde etter omkamp i Stortinget – men med trangere kår.

• H/FrP kuttet også i ordningen med gratis skolefrukt, som var et vellykket folkehelsetiltak med 16 millioner – og i tillegg kuttet man bevilgningene til frivilligheten til barn og unge.

Dette var noen av H/FrPs mange små kutt for å bidra til store kutt – vel og merke – store skattekutt.

Min enkle valgomat er følgende:

- Vil du at de rikeste i Norge skal få skattekutt – eller er du imot at velferd for svake grupper, barn, unge og eldre blir kuttet?

Steinar Karlstrøm, stortingskandidat Finnmark arbeiderparti

Steinar