Noe må skje! Nå er det ungdommer i Finnmark sin tur

Leserinnlegg av Agnete Masternes Hanssen, 4. Stortingskandidat og Gaute Henriksen, leder Finnmark AUF

I åtte år har Høyre og deres blå kamerater styrt landet. I åtte år har vi stilt oss samme spørsmål om og om igjen – har de glemt oss i nord? I åtte år har vi sett at de til en sum av 43 milliarder kroner årlig har kuttet skattene til de som har mest fra før. Penger vi mye heller kunne brukt til å styrke fellesskapet. I åtte år har vi sett at arbeidsledigheten blant oss unge har steget uten at Høyre har løftet en finger for å hjelpe oss inn i en trygg og fast jobb, og at stadig flere flytter fra nord. Dette er fasiten for Nord-Norge etter 8 år med Høyre i førersetet.

Høyreregjeringen har ikke gjort en eneste satsing for oss unge for å bo videre i Finnmark, eller at vi Finnmarkinger skal bli boende. Regjeringen har sovet på vakt altfor lenge/lukket øynene for fraflyttinga vi har sett de siste 8 årene Nå trenger vi en ny regjering med Arbeiderpartiet i spissen – for nå er det Finnmarks tur.

Vi ser at det er flere og flere av oss unge som sliter med å komme seg i arbeid. Dagens ungdomsgenerasjon er den første generasjonen på lenge med vanskeligereutsikter enn sin foreldregenerasjon. Vi har rekordhøy ledighet der stadig flere unge står utenfor arbeid eller utdanningsløp, det er vanskeligere å etablere seg på boligmarkedet og unge har mindre tro på fremtiden. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må ta de unge på alvor.

Vi at det er at flere og flere av oss unge sliter med å få seg en jobb. Det kan være flere grunner til: hvor man bor, hvem man er. Man ønsker at NAV og kommunene skal få større kapasitet og frihet til å i stedet for å sitte å være saksbehandlere, men heller reise ut til de unge som sliter med å få seg jobb og hjelpe de inn i arbeidslivet. Samtidig er det viktig med styringspartier som tar Nord-Norge på alvor, og viser at det er verdt å satse her.

I dag står rundt 200 000 nordmenn uten en jobb å gå til. Titusener av disse er unge mennesker. I tillegg til disse står mange i usikre deltidsstillinger. Hvis vi får tilliten til å sitte i regjeringen etter valget til høsten skal vi sikre at de får seg en hel og fast stilling. Derfor vil vi endre arbeidsmiljøloven slik at arbeidsgiver er pliktig til å enten gi deltidsansatte heltidsstillinger, eller komme med bevis på at det ikke er mulig.

Dyktige fagarbeidere er helt avgjørende for å beholde effektiviteten, tilliten og gode arbeidsvilkår i norsk arbeidsliv. Koronakrisen har vist hvor sårbare vi gjør oss hvis vi ikke klarer å utdanne arbeidskraften vi er avhengig av i eldreomsorg, helsevesen, byggenæringen, landbruket og en rekke andre næringer. Å ha en trygg jobb å gå til hver morgen er en forutsetning for at vi kan bosette oss og leve gode, frie liv i Finnmark.

Vi vet at Norge fram mot 2035 kan vente mangel på arbeidskraft, samtidig som flere

kan havne varig utenfor arbeidslivet, viser en ny analyse fra Nav, som ser på

arbeidsmarkedet 15 år frem i tid. Parallelt med dette ser vi at for få unge velger yrkesfag, og for mange dropper ut av utdanningen underveis. Her i Finnmark har vi problemer med fullføring. Unge yrkesfagelever forteller om en situasjon der de færreste i klassen får lærlingplass etter to år på skole. Skal vi klare å holde hjulene i samfunnet i gang, i alle sektorer, trenger vi flere fagarbeidere i framtida.

Mange av våre venner og kjente forteller at de ønsker å bli her i Finnmark, og at de ønsker å ta utdanninga si her, men at utdanningsmulighetene er for få.

Ønsker vi å styrke Finnmark som et fylket der folk kan leve hele livet sitt, må vi gjøre det reelt mulig for flere å kunne ta utdanningen sin her.

Derfor vil vi i Arbeiderpartiet styrke utdanningstilbudet i Finnmark. Etter åtte år med hard sentralisering er det på tide med en Arbeiderparti-ledet regjering som vil satse på oss Finnmarkinger. Som vil satse på mer desentralisert utdanning, og gi unge trygghet/troen på at det finnes gode og spennende muligheter for arbeid og utdanning også her.

Vårt svar er et trygt, seriøst arbeidsliv som gjør at unge har lyst til å utdanne seg og få jobbmuligheter for framtida også her nord. Arbeid og utdanning som gir mulighet for hele, faste stillinger med en lønn man kan leve av, og en jobb man kan leve med.

For oss i Arbeiderpartiet er beskjeden klar – nå er det Finnmarks tur.