Arbeiderpartiet fortsetter fergekampen

Leserinnlegg av Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet og Runar Sjåstad, 1. kandidat for Finnmark Ap

23. februar var en gledens dag for vanlige folk på kysten. Da hadde det bare gått noen uker siden Arbeiderpartiet gikk ut med forslaget om halv pris på fergebilletten. Det ble startskuddet for en prosess der Ap samlet alle opposisjonspartiene, og som endte med følgende vedtak:  

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksveg- og fylkesvegsamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres og reduksjonen skal finansieres av staten.»

For Ap var det viktig at målet skal være halvering, at staten skal ta regningen, og at det skal fases inn i budsjettet som en varig ordning – ikke et midlertidig krisetiltak. Utfordringen nå, er at det er regjeringen som må følge opp. Den ledes av Høyre, som har skilt seg ut i sin voldsomme motstand mot halvert pris, i en slags misforstått lojalitet til sitt eget slagord, mennesker ikke milliarder. 

Lenge var både Høyre og Frp sterkt imot Ap-forslaget, og i Stortingets spørretime raljerte de over forslaget. Så snudde heldigvis Frp, og bidro konstruktivt til resultatet. Signalene fra Høyre lover derimot ikke godt. I NRKs Dagsnytt Atten presterte partiets representant til og med å omtale det hele som «valgflesk» - etter at vedtaket var fattet i landets nasjonalforsamling! For å legge skam til skade, påsto Høyremannen at også Høyre var for lavere priser. Bare ikke nok til at de kunne stemme for det i Stortinget!

Ap vil stå på brua under hele ferden, og fylkene har allerede gitt beskjed om at de er klare til å mønstre på. Vi forventer derfor at regjeringen, på tross av Høyres motstand mot å senke prisene for kystbefolkningen, umiddelbart setter seg ned med fylkene, for å levere en forpliktene plan som senker prisene allerede i revidert budsjett til våren. 

Da kan folk begynne å merke endring allerede i år. Med en Ap-ledet regjering etter valget, er kystfolket sikret at det ikke stopper der, men at prisen blir halvert. Vi mener alvor, og er allerede godt i gang nesten sju måneder før valget.  

For oss handler det om hvem vi er til for, og hva vi vil med Norge. Etter åtte år der de med mest har blitt prioritert, må det nå bli vanlige folks tur. Da handler det om folks hverdag der de bor, jobber og vil bygge framtida. Fergeforslaget handler i tillegg om våre ambisjoner for Norge: Vi må løfte næringsliv og industri over hele landet. Folk skal ha en jobb å gå til og en lønn å leve av, også i årene og tiårene framover. Og vi vil bygge velferdsstaten sterkere i hele landet.

Arbeiderpartiet er garantisten for at Norge ikke havner bakpå i den store omstillingen verden nå står overfor, men i stedet klarer å utnytte denne til å bygge ny industri, sikre og styrke eksisterende næringer og skape nye jobber. Da blir det spesielt viktig at folk bor og trives også i Kyst-Norge. Mange av våre viktigste eksportnæringer og -industrier ligger nettopp her. Da er halv fergepris en del av ei større satsing, men også mer enn viktig nok i seg selv.