BRUK STEMMERETTEN DIN

Bjørn Johansen, LO sekretær Finnmark og Bjørg Tapio, leder Fagforbundet i Finnmark

Nå er det 3 uker igjen til valget. Vi skal velge representanter til kommunestyrer og det nye fylkestinget, ordførere og fylkesordfører i den nye regionen. Hvordan din kommune eller fylke skal styres de neste 4 årene avgjøres nå i september. Hvem som styrer i kommunene og fylket er viktig for velferden vår, for jobben vår og for plassen vi bor på. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får en trygg oppvekst og en god skole, at eldre får en verdig alderdom og at alle innbyggerne får den grunnleggende velferden de trenger for å leve gode liv. Kommunene er også landets største arbeidsgivere, med ansvar for hvordan tusenvis av arbeidstakere, mange av dem LO medlemmer, har det på jobben. Vil også minne om at kommunene og fylket spiller en veldig viktig rolle for lokalt næringsliv og arbeidsplasser, som stor innkjøper av varer og tjenester og som tilrettelegger for næringsvirksomhet.

Dette er et viktig valg for alle ca. 16.000 LO medlemmer i Finnmark. Men kanskje ekstra viktig for de 8000 som er organisert i Fagforbundet. De skal velge sin arbeidsgiver for de neste 4 årene. 

LO har ved dette valget spurt de politiske partiene på Stortinget hva de mener om viktige saker for oss i fagbevegelsen. Hvordan stiller de seg i spørsmålet om et seriøst arbeidsliv, med krav om lærlinger ved kommunale anbud, at hele stillinger blir hovedregelen, tilby arbeidstagerne en fast jobb, vil kommunen din drive tjenestene selv eller vil de sette den ut på anbud, pensjon fra første krone. Ikke overraskende så støtter ikke, i hovedtrekk, Høyre, Frp, Krf og Venstre våre viktigste saker.

LO og Fagforbundet i Finnmark oppfordrer derfor alle tillitsvalgte, medlemmer og arbeidstakere ellers til å stille disse spørsmålene til lokalpolitikere neste gang de står på stand og skal ha din stemme. 

Vi registrerer at Senterpartiet i Tana har inngått et samarbeid med Høyre, Venstre og Frp. Det vil med andre ord si at en stemme til Senterpartiet, så vil du få mere mørkeblå politikk. En politikk som ikke slår godt ut for vanlige arbeidsfolk. Senterpartiet på Stortinget støtter LO sine spørsmål om viktige saker ved dette valget, men i en forhandling lokalt med de nevnte partiene etter valget i Tana, hva vil Tana Senterparti gjøre da? Blir satsingen på lærlinger, fokus på heltid, nei til profitt i velferden osv lempa over rekka i forhandlinger med Høyre, Venstre og Frp?

LO og Fagforbundet i Finnmark vil derfor utfordre alle kommunepartiene til Senterpartiet i Finnmark: hvilken side velger dere etter valget? Det er et avgjørende spørsmål for alle organiserte arbeidstagere i Finnmark. Vil en stemme til Senterpartiet bety mere Frp og Høyre politikk? Det samme spørsmålet går til Senterpartiet i Finnmark.

LO Finnmark og Fagforbundet i Finnmark oppfordrer alle sine medlemmer til å bruke stemmeretten sin. Mye står på spill nå.